Katalog inovacij

SKAČEM PO STOTICI
PodjetjeA&M PROJEKT,didaktični material, Alenka Stare s.p.
Avtorji inovacijeALENKA STARE, MARTINA VRABEC

ID 1981 / SKAČEM PO STOTICI

Prvi didaktični pripomoček, ki zajema celosten pristop usvajanja stotičnega kvadrata na konkreten način. Otrok po korakih spoznava stotični kvadrat in ob tem gradi predstavo o številih v obsegu do 100. V prvem koraku se nauči pravilnega branja in hitrega iskanja števil v stotičnem kvadratu. Uči se primerjati števila med seboj po velikosti in usvaja številsko vrsto. V drugem koraku otrok s konkretnim materialom nastavlja števila s pomočjo enic. Ob tem razvija številske predstave, spozna, kaj je desetica, ter razume velikostno razmerje med enico in desetico. Pridobljeno znanje uporabi ter nastavlja števila z deseticami in enicami. S konkretnim materialom se nauči seštevanja in odštevanja števil v obsegu do 100, najprej brez prehoda preko desetice, nato tudi s prehodom. Pri tem na konkretnem nivoju prikaže prehod preko desetice, kar je bistveno za razumevanje obeh matematičnih operacij. V zadnjem koraku se s pomočjo priloženega materiala nauči pravilnega zapisovanja števil z besedo.

UČENJE PO METODI AC - AKTIVNO in KREATIVNO
PodjetjeA&M PROJEKT, didaktični material, Alenka Stare s.p.
Avtorji inovacijeALENKA STARE, MARTINA VRABEC

ID 1991 / UČENJE PO METODI AC - AKTIVNO in KREATIVNO

Metoda AC združuje inovativne pristope učenja in poučevanja, ki omogočajo, da vsi otroci lažje, enostavneje in učinkoviteje usvajajo osnove začetnega branja, pisanja in računanja. S tem si zagotovijo uspešnejše delo v šoli in boljši uspeh. Metoda AC temelji na načelu učenja brez papirja in svinčnika. Otroku ponudimo ustrezen material in ga naučimo, kako naj z njim rokuje. Otrok uporablja pripomočke samostojno, ob tem je aktiven in kreativen, kar bistveno pripomore k dobri zapomnitvi in hitrejšemu učenju. S takšnim pristopom spodbujamo naravni razvoj otroka, podpremo njegove potenciale in jih razvijamo. Metoda je primerna za vse otroke in preverjeno daje dobre rezultate. Ob uporabi izdelkov po metodi AC je otrok ves čas aktivno vključen v proces učenja, odkriva nova znanja in se s tem razvija. Vsi izdelki so ciljno usmerjeni. Z njimi urimo točno določeno veščino ali krepimo spretnost.

Aktivni baterijski nadzorni sistem REC
PodjetjeREC d.o.o.
Avtorji inovacijeREC d.o.o.
Spletna stranhttp://www.rec-bms.com

ID 2151 / Aktivni baterijski nadzorni sistem REC

Litijeve akumulatorske celice, ki nadomeščajo tradicionalne 12-voltne svinčene akumulatorje, omogočajo več ciklov polnjenja, imajo boljše specifično razmerje gostote energije Wh/kg in moči W/kg, hkrati pa do 6-krat boljše razmerje Wh/€ v primerjavi s svinčenimi akumulatorji. 12-voltni litijev akumulatorski paket je sestavljen iz štirih posameznih celic. Naboj med njimi izenačuje nadzorna elektronika, kar zagotavlja varovanje pred prenapolnjenosto, preizpraznjenostjo, pregrevanjem itd. Podjetje REC d.o.o je razvilo visokotehnološko rešitev za enostavno nadomestitev 12-voltnih svinčenih akumulatorjev z litijevimi – Aktivni REC BMS. Sistem zagotavlja vse potrebne zaščite ter komunikacijo z uporabnikom, hkrati pa je to tudi prvi tržni proizvod na svetu z aktivnim izenačevanjem naboja med celicami. Energija se učinkovito prenaša iz celic z višjim nabojem v celice z nižjim nabojem (brez disipacije energije v toploto). Akumulatorski sistem tako deluje dlje in učinkoviteje.

SUBGLIDER
PodjetjeMAREMICO D.O.O.
Avtorji inovacijeEMIL MARINŠEK, DIREKTOR in INOVATOR

ID 2171 / SUBGLIDER

Subglider je pripomoček, ki omogoča plavanje, zavijanje in izvajanje različnih akrobacij pod vodo s pomočjo vlečnega čolna. Gre za inovativen izdelek, ki je še zlasti atraktiven, ker se vse omenjeno izvaja pod vodo in ne nad vodo, kjer se sicer izvaja večina vodnih športov. Primeren je tako za začetnike kot tudi za tiste, ki so vešči podvodnih akrobacij. Ker ga uporabljamo pod vodo, moramo pri izvajanju vaj čim dlje zadrževati sapo in uravnavati ušesni pritisk. Subglider je sestavljen iz dveh simetričnih plošč v obliki krila, ki sta med seboj povezani z zglobom, kar omogoča vrtenje plošč okoli osi in s tem zavijanje pod vodo. Plošči, ki ju držimo pred sabo z obema rokama, sta z eno ali več vrvicami povezani na vlečni čoln. S spreminjanjem naklona obeh plošč vplivamo na naše gibanje in smer ter tako poskrbimo, da med vožnjo pridemo na površje po novo zalogo zraka, ki nam bo omogočala nadaljevanje podvodnega gibanja.

Več o Subgliderju lahko izveste na strani www.subglider.eu

Kamp rezervacijski sistem
PodjetjePediman Sabina Gornik s.p.
Avtorji inovacijeMarko Gornik

ID 2191 / Kamp rezervacijski sistem

Aplikacija za planiranje, kje prespati, ali iskanje, kateri kamp ima še kaj prostega, predvsem pa, kje je to prosto mesto.
Omogoča nam, da v realnem času vidimo zasedenost kampa. Povpraševanje za točno določeno parcelo lahko pošiljamo kar preko spletnega obrazca.
Pogledamo si lahko realne slike parcel kampa.
Mobilna aplikacija, načrt kampa ali pa celo navigacija za pametne naprave, vse te funkcije nam bodo v prihodnje olajšale izbiro kampa.
V času, ko si brez interneta ne moremo zamisliti življenja, je aplikacija, ki jo lahko uporabimo kar med vožnjo proti našemu dopustniškemu cilju, še kako dobrodošla.
Kamping in karavaning sta vse bolj popularna tako pri nas kot tudi v svetu.
Uporaba: kamp, apartma, ...
Kamp, večji ali manjši, teh je v Evropi več kot 25.000, potrebuje nove produkte in kanale, če si želi zagotoviti nove goste in obdržati stare. Aplikacija Avtokampidirekt ponuja prav to. Produkt, ki je nekaj novega na trgu, ima veliko možnosti prilagajanja vsakemu lastniku kampa posebej.

100noga poštevanka
PodjetjeMARUSSIG d.o.o.
Avtorji inovacijeMatjaž Marussig
Spletna stranhttp://100noga.com/

ID 2221 / 100noga poštevanka

Učenje poštevanke s pomočjo 100noge. Poštevanka, ki raste z otrokom ter zaposluje njegove roke in um. Omogoča razmišljanje o naravnih številih in jih povezuje z naravo. Pripomoček je razvit za vse populacije, vendar primarno za otroke z učnimi težavami in posebnimi potrebami, in sicer na podlagi lastnih izkušenj pri premagovanju disleksije. Prilagojene barve dokazano izboljšujejo učenčevo razumevanje in pomnjenje. Izdelek vsebuje najmanjše možno število delcev in je prilagojen za nošenje v torbi.

Memomatika
PodjetjeKorona plus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo
Avtorji inovacijePia Alina Likar in prof. dr. Borut Likar, MBA

ID 2231 / Memomatika

Igra je rezultat ustvarjalnosti 7-letne deklice. Izhaja iz problema, ki ga je ta intuitivno zaznala med sošolci pri učenju matematike. Zamislila si je kombinacijo znane igre Spomin ter seštevanja in odštevanja. Razvili so še igro za učenje poštevanke in spoznavanje držav/glavnih mest EU. Odzivi učencev, staršev in učiteljev na igro so zelo pozitivni, saj prek zabave krepi zahtevnejše miselne procese kot tudi socialno komponento sodelovanja.

Zinox
PodjetjeDušan Caf, Matija Vršič, Gregor Širovnik, Vesna Srnko mag.
Avtorji inovacijeDušan Caf, Matija Vršič, Gregor Širovnik, mag. Vesna Srnko
Spletna stranhttp:///

ID 2311 / Zinox

Zinox je eksperimentalna polnilna cinkova baterija (1,55-voltna in 2,30-voltna baterija po meri), ki je še v fazi razvoja. Stroški proizvodnje baterije Zinox in njena sestava so primerljivi z alkalnimi baterijami, saj ima kemijske elemente, kot so (v osnovi brez dodatnega katalizatorja): katoda MnO/C, anoda Zn in elektrolit iz ionske tekočine. Polnilna cinkova baterija Zinox ima zelo stabilno polnjenje, saj po 400 ciklih polnjenja/praznjenja ni bilo moč opaziti padca kapacitete. Eksperimentalna baterija Zinox ima trenutno energijsko gostoto 28 Wh/kg, ki jo je moč izboljšati nad 100 Wh/kg. Baterije Zinox so idealne za razne sisteme napajanja UPS ali Zinox energywall (podobno kot Tesla Powerwall), saj predstavljajo cenovno ugodno in zmogljivo rešitev.

Zasebni youtube link (Zinox test cell 1):https://www.youtube.com/watch?v=5UsUsx1FZ5E.

Kompaktni motor za E - kolo
PodjetjeDomel Holding d.d.
Avtorji inovacijeBoris Benedičič, Blaž Bratina, Filip Starič, Aleš Eržen, Petra Lotrič
Spletna stranhttp://www.domel.com/

ID 2321 / Kompaktni motor za E - kolo

Razvili smo motor za E-kolo, vgrajen v zadnje pesto. Motor je zelo kompaktnih dimenzij ter se pri kolesu z zobniško piramido in disk zavorami skrije med njiju. Gre za direkten pogon brez notranjih zobnikov, kar nas pri tej velikosti motorja ločuje od konkurence. Kljub temu ima motor odličen izkoristek, kar je pri motorjih z baterijskim virom ena od ključnih zahtev. Kompaktnost motorja smo dosegli s posebno obliko lamele in inovativnim načinom sestave motorja. Na tak način smo dobili izjemen polnilni faktor, ki omogoča majhne dimenzije motorja. Zaradi teh lastnosti naš motor predstavlja unikaten izdelek na hitro rastočem področju E-koles.

Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku kontinuirnega litja
PodjetjeAcroni d.o.o. in Razvojni center Jesenice,d.o.o.
Avtorji inovacijedr.Matevž Fazarinc,dr.Boštjan Bradaškja,mag.Anton Košir,mag.Boštjan Pirnar,dr.Jure Bernetič,mag.Viktorija Marušič, Matjaž Marčetič,mag.Milan Klinar
Spletna stranhttp://acroni.si

ID 2331 / Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku kontinuirnega litja

Inovacija je nov postopek kontinuiranega ulivanja visokoogljične vrste jekel z izredno širokim intervalom strjevanja, kar za ulivanje na napravah za kontinuirano ulivanje predstavlja velik izziv in do sedaj nerešljivo uganko. Konkurenca te vrste jekel uliva klasično, v t. i. ingote, ki predstavljajo statičen način ulivanja, podobno kot zmrzovanje vode v kozarcu. Acronijev sistem je kontinuiren, kar pomeni, da se teoretično lahko uliva neskončno dolgo časa, in sicer v obliko, ki je precej bližja obliki končnega izdelka (plošče). Tako se doseže končni proizvod z veliko boljšim izplenom (razmerje med količino končnih izdelkov in količino ulitega jekla), ki pri nas znaša med 80 % in 85 %, medtem ko konkurenca dosega le 50 % do 55 % izplen.

Pametna razsvetljava
PodjetjeBoštjan Šuhel
Avtorji inovacijeBoštjan Šuhel

ID 2411 / Pametna razsvetljava

Upravljanje pametnih elementov led s pomočjo pametnih telefonov. Gre za implementacijo dveh vodilnih tehnologij Raspberry Pi in ESP8266 na novi generaciji pametnih diod, ki se povezujejo serijsko in jih lahko programiramo s pomočjo ene žice. Vsako diodo led lahko popolnoma obvladujemo tako po svetilnosti kot tudi po barvah ter pri tem rabimo samo eno podatkovno linijo, ki poteka od diode do diode.

potniške stopnice Freeway2438Pe
PodjetjeTIPS d.o.o.
Avtorji inovacijenosilec inovacije je Silvo Šneberger s sodelavcema Robertom Pustavrhom in Marjanom Smoletom
Spletna stranhttp://www.tips.si

ID 2491 / potniške stopnice Freeway2438Pe

Potniške stopnice Freeway 2438 Pe so del talne letališke opreme, ki je enostaven za uporabo, servisiranje in vzdrževanje. V en produkt smo združili vse najboljše funkcije , ki izboljšujejo varnost, preprečujejo poškodbe in varujejo okolje, hkrati pa ponuja več možnosti uporabnih prilagoditev in izboljšav.
So uporabniku prijazen produkt, zahtevajo minimalno vzdrževanje. S poudarkom na varčevanju z energijo smo dosegli, da so samozadostne. Energijo črpajo iz okolja, jo shranjujejo in nudijo uporabniku, kadar jo ta potrebuje za določeno operacijo. S posebno funkcijo predizbire vozilo prikaže potrebne prilagoditve višine platforme za priklop na letalo.
Z lastnim razvojem želimo dvigniti nivo talne letališke opreme, kar bo povečalo učinkovitost letališke ploščadi. Kupce želimo spodbuditi k izboru naprednejših vozil s sodelovanjem v mednarodnih odborih.

Dinamični vakuumski solarni sistem
PodjetjeKAMNOLOM DRAGA ANTON BERČON S.P.
Avtorji inovacijeAnton Berčon, Jože Kastelic, Andrej Berčon, Podlogar Srečko
Spletna stranhttp://www.dvss.si

ID 2501 / Dinamični vakuumski solarni sistem

Osnovni element dinamičnega vakuumskega solarnega sistema je sprejemnik sončne energije (SSE). Ploščati vakuumski SSE ima bistveno boljši izkoristek od ploščatega SSE pri višjih in visokih temperaturnih razlikah med okolico in absorberjem v SSE. Uporaben je za delovne temperature do 160 °C. Prednost pred cevnimi vakuumskimi SSE je velika neto absorpcijska površina glede na celotno površino SSE. Svetla površina je 4,294 m², v primerjavi s 4,027 m² absorberja.
Največja prednost pred vsemi ostalimi solarnimi sistemi je regulacija toplotne izolativnosti, s katero dosežemo, da se sistem nikoli ne pregreje.
Sistem deluje v realnih pogojih dve leti. Rezultate pridobljene toplote lahko spremljate na http://www.dvss.si/kolektor. V tem času se je izkazalo, da smo z uporabo DVSS pridobili polovico potrebne energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.
S sistemom lahko v vsaki zgradbi pridobimo vsaj polovico potrebne toplotne energije, zarado česar je zelo trajnosten.

Chariyo - platforma za financiranje dobrodelnih projektov
PodjetjeChariyo d.o.o.
Avtorji inovacijeChariyo d.o.o.
Spletna stranhttp://www.chariyo.com

ID 2621 / Chariyo - platforma za financiranje dobrodelnih projektov

Chariyo je platforma za množično financiranje dobrodelnih projektov, ki jih uporabniki ustvarijo sami. Je nekakšen Kickstarter za dobrodelnost, s to razliko, da podporniki ne plačajo ničesar. Podjetja po svetu za oglaševanje vsako leto namenijo na milijarde evrov, dobrodelni projekti pa ostajajo brez prepotrebnih sredstev. Chariyo problem reši tako, da dobrodelne projekte na inovativen način poveže s podjetji in podporniki. Dobrodelni projekti pridobijo dodatna sredstva, podporniki ne plačajo ničesar, podjetja pa dobijo dostop do inovativne oglaševalske platforme, ki omogoča tudi do 42 % bolj učinkovit prenos sporočila.

Urbana oprema Moment
PodjetjeAKLIH
Avtorji inovacijeDomen Gregorič, Jan Ravbra, Grega Logar
Spletna stranhttp://www.aklih.si

ID 2641 / Urbana oprema Moment

Ulične klopi, količki, svetila in korita niso le oblikovno, temveč tudi tehnološko dovršen izdelek. Poleg čistih in preprostih linij imajo dodan element energije, saj lahko na klopeh polnimo prenosne telefone in uporabljamo WiFi povezavo. Vsa oprema ima vgrajene luči, tako da lahko uporabnik s približevanjem roke spreminja jakost in barvo svetlobe. Svetilni sistemi so med seboj povezani v interaktivno mrežo.

MOVEO - prvo interaktivno igrišče v naravi
PodjetjeMOVEO
Avtorji inovacijeEkipa MOVEO
Spletna stranhttp://www.moveo.si

ID 2651 / MOVEO - prvo interaktivno igrišče v naravi

MOVEO predstavlja prva interaktivna igrišča v naravi, s tem pa enostavno in inovativno rešitev, kjer otrokovo navdušenje nad virtualnim svetom uporabimo v prid gibanju v naravi! Pomagamo vam, da vaša hči in vaš sin postaneta navdušenca nad svežim zrakom in raziskovanjem narave, da se bosta vanjo vračala, se gibala, skozi igro izvajala motorične naloge, s tem razvijala svoje gibalne sposobnosti in sprostila hormončke sreče.
MOVEO v ta namen razvija interaktivna igrišča, ki so sestavljena iz pametnih senzorjev, povezanih z mobilnim telefonom, ter služijo kot platforma za video igre. V mobilni igrici MOVEO naš prisrčni lik spodbuja otroke, da se gibajo, pokaže jim vaje, ki jih morajo opraviti, da dobijo točke in nagrado, ter jih vodi skozi virtualni poligon. Zaradi interaktivnega okolja se otroci k igri radi vračajo, dodatno pa jih motivirajo točke, ki jih zbirajo ter nato uporabijo za oblačila in dodatke, da olepšajo svojega personaliziranega “buddyja”.

On My Disk
PodjetjeBineon razvoj in storitve d.o.o.
Avtorji inovacijeAlexey Volkov, Natalia Volkova, Ivan Kozinov, Alexander Vasilyev
Spletna stranhttp://onmydisk.com

ID 2661 / On My Disk

Rešitev za oddaljen dostop do podatkov preko oblaka. Podatki niso shranjeni v oblaku, temveč kar na domačem računalniku ali na namenski napravi.
Učinkovita in varna rešitev, namenjena predvsem za posredovanje zasebnih/poslovnih vsebin v večjem obsegu – video posnetkov, fotografij, risb, izvorne kode, dokumentov in drugih vsebin. Vsebine se prenašajo neposredno, brez kopiranja v oblak. S klikom Connect uporabnik neposredno poveže svoj disk z oblačnim sistemom, kjer določi dostop do vsebin za svoje stranke, sodelavce in prijatelje.

Robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cianobakterij
PodjetjeArhel d.o.o.
Avtorji inovacijeArhel
Spletna stranhttp://www.arhel.si

ID 2671 / Robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cianobakterij

Posledice preobremenjenosti voda se lahko pokažejo v čezmerni rasti cianobakterij, poimenovanih tudi modro-zelene alge. Ko se epizode čezmerne razrasti končajo s škodljivimi učinki, kot je pomor rib in zastrupitev ljudi in živali, govorimo o škodljivem cvetenju cianobakterij. Zato je nujno potrebno iskanje rešitev za zgodnje odkrivanje in preprečevanje njihove čezmerne razrasti in s tem preprečevanje sproščanja cianobakterijskih toksinov. Robotsko plovilo ima nameščeno opremo za izvajanje on-line meritev parametrov kakovosti vode s poudarkom na zaznavanju in razločevanju alg in cianobakterij. Podatek o povečani prisotnosti cianobakterij v vodi sproži mehanizem, nameščen na plovilu, ki zavira njihovo nadaljnje razmnoževanje. S tehnološko inovacijo bistveno hitreje pridobimo celovito informacijo o stanju vodnega telesa ter točkovno zaviramo rast cianobakterij brez dodajanja kemikalij ali sredstev, ki bi dodatno vplivala na tvorbo sedimenta.

Clickywood
PodjetjeNina Rajterič
Avtorji inovacijeMihael Rajterič
Spletna stranhttp://clickywood.com

ID 2701 / Clickywood

Clickywood je lesena ergonomska masažna naprava, ki je namenjena za uporabo pri delu z računalniško miško in tipkovnico. Zaradi vibracij, ki jih oddaja, pospešuje krvni obtok, pri čemer dela ni potrebno prekinjati. To je še posebej pomembno, kadar mora biti delo zaključeno v kratkem časovnem roku. Takrat se namreč pogosto zgodi, da pozabimo na zdrav način življenja, kasneje pa se pojavijo bolečine v zapestju, ki vodijo do operacije karpalnega kanala in obveznega postoperativnega enomesečnega počitka.

Uplinjevalni kotel Valher UPX-P
PodjetjeProizvodnja ogrevalne tehnike na biomaso
Avtorji inovacijeValher d.o.o.
Spletna stranhttp://www.valher.si

ID 2761 / Uplinjevalni kotel Valher UPX-P

Sodobni jekleni kotli na uplinjevanje UPX-P z dvema ločenima kuriščema na leseno biomaso in pelete. Zmagovalna kombinacija uplinjevalnih kotlov in specialnih peletnih kotlov v enem. Uporabljajo najbolj napredno tehnologijo nadzora zgorevanja za regulacijo primarnega in sekundarnega zgorevalnega zraka ter modulacijo glavnega ventilatorja. Takšen način upravljanja kotla z inovativnimi rešitvami druge (pirolizne) zgorevalne komore pripomore k doseganju izredno nizkih vrednosti emisij in visokega izkoristka. Izdelek odlikujejo velika nalagalna odprtina, avtomatsko čiščenje turbolatorjev, povsem ločena regulacija primarnega zraka, sekundarnega zraka in sesalnega ventilatorja, popolnoma hladna nakladalna vrata (Hyper Cool), pa tudi enostaven dostop do vseh električnih in elektronskih delov. UPX-P predstavlja najmodernejšo rešitev iz hiše Valher, ki bo za vas z visokim izkoristkom kurila tako polena kot tudi pelete.

Leseno okno ReWin
PodjetjeM SORA d.d.
Avtorji inovacijeM SORA d.d.
Spletna stranhttp://www.m-sora.si

ID 2781 / Leseno okno ReWin

Lesena okna po koncu svoje življenjske dobe najpogosteje končajo na odlagališčih. V primeru, da se materialov iz teh oken ne uporabi za nove produkte ali predelavo, s takšnim odlaganjem obremenjujemo okolje. Poleg omenjenega je pomemben podatek, da je les v odsluženih oknih še vedno v veliki meri zdrav, dobre kakovosti in primeren za nadaljnjo uporabo. Podjetje M SORA d.d. je razvilo prototip lesenega okna ReWin, ki je izdelano iz odsluženih lesenih oken, ki so bila stara tudi 50 let. Leseni lepljenci, iz katerih je izdelano okno ReWin, so iz lesa smreke in macesna. Okno ReWin je edinstven primerek izdelka, nastalega z reciklažo odsluženih lesenih oken, ki bi sicer končala na odlagališču, ter predstavlja popolnoma svežo idejo in inovacijo na področju stavbnega pohištva.

Okolju prijaznejši leseni železniški pragovi
PodjetjeUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta / Bureau veritas / Silvaprodukt d.o.o.
Avtorji inovacijeprof. dr. Miha Humar, doc. dr. Boštjan Lesar, dr. Nejc Thaler, Nace Kregar, Stojan Košmerl, Dušan Radoš

ID 2821 / Okolju prijaznejši leseni železniški pragovi

Železniški pragovi so eden izmed najstarejših proizvodov iz impregniranega lesa. Dosedaj so jih impregnirali z okoljsko spornim kreozotnim oljem, ki bo v bližnji prihodnosti prepovedano. Zato iščemo alternativne rešitve za njihovo zaščito. Leseni pragovi imajo vrsto prednosti pred betonskimi (nižji ogljični odtis, lažje delo, manj vibracij, manj hrupa, ...). Izdelani so iz bukovega lesa, ki v celotni osrednji Evropi ostaja v gozdu. Razviti postopek zaščite zagotavlja dolgo življenjsko dobo železniškim pragovom, uporabo domače surovine in uporabo obstoječe tehnologije. Proizvod je zanimiv tako za domače tržišče kot tudi za celotno EU, kjer bodo veljale omejitve pri uporabi kreozotnega olja. Razviti izdelek že vrsto let preizkušamo na terenskem polju Oddelka za lesarstvo. Do sedaj se je izkazalo, da je zaščiten prag prestal dolgotrajna testiranja v zelo zahtevnem mikrookolju testiranja. Razvita rešitev je primerna tudi za druge infrastrukturne aplikacije, kot so na primer mostovi.

SEVNO-ODSEVNI OZNAČEVALNIK (MARKACIJA) PLANINSKIH POTI
PodjetjeMATIJAŽ GOSTEČNIK
Avtorji inovacijeMATIJAŽ GOSTEČNIK
Spletna stranhttp://www.vecnaluc.si

ID 2871 / SEVNO-ODSEVNI OZNAČEVALNIK (MARKACIJA) PLANINSKIH POTI

Predmet inovacije so markacije za sevno in odsevno označevanje planinskih ali pohodniških poti, ki so narejene iz trajnih, sodobnih materialov, polimerov, ki sevajo luminiscenčno-fluorescenčno svetlobo in odsevno refleksno svetlobo. S tem se zagotovi večja varnost pohodnikov in zaradi trajnosti izdelka zmanjšajo stroški vlaganj v obnovo markiranja poti.

MemoŠOLA, vseslovenska mreža šol, ki jih povezujejo miselni športi
PodjetjeEIC Univerzum Minerva Maribor
Avtorji inovacijemag. Peter COKAN in mag. Vanja JUS

ID 2881 / MemoŠOLA, vseslovenska mreža šol, ki jih povezujejo miselni športi

MemoŠOLA® je inovativna aktivnost mreženja slovenskih osnovnih in srednjih šol, ki želijo svoje učence in dijake aktivirati na področju miselnih športov, učenja učenja in hitrega učenja s povezovanjem in razumevanjem, pa tudi tekmovanja na tem področju. Na mednarodnem nivoju se povezujemo s Svetovno organizacijo miselnih športov in organizacijo Memory XL.
V inovativnem projektu MemoŠOLA® povezujemo šole in fakultete, ki jih zanimajo miselni športi. Te se nam pridružijo in aktivirajo svoje miselne atlete do te mere, da pričnejo aktivno in vodeno trenirati svoj spomin ter se udeleževati miselnega tekmovanja memoriada. V Sloveniji in širše smo edina organizacija, ki se je lotila povezovanja šol na podlagi želje vpeljevanja miselnega športa v izvenšolske aktivnosti. Vsi, ki pristopijo k projektu, so deležni novih znanj in pristopov s področja tehnik pomnjenja in učenja učenja. Šole in fakultete pridobijo tudi možnost sodelovanja na šolskih prvenstvih in državnem prvenstvu v pomnjenju.

Homogenizator s snemljivo komoro
PodjetjeDomel Holding d.d.
Avtorji inovacijeMatija Pintar, Polde Benedik, Marjan Prevc, Boštjan Demšar
Spletna stran

ID 2901 / Homogenizator s snemljivo komoro

Namen uporabe instrumenta je priprava vzorcev za mikrobiološke raziskave in analize živil (sestava, onesnaževalci, označevanje, kakovost) v laboratorijih za izvajanje uradnega nadzora varnosti živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih. Služi tudi za izdelavo ocene skladnosti, varnosti in tveganja živil.
Bistvena prednost homogenizatorja je snemljiva komora, ki je trenutno edinstvena rešitev in bistveno loči Domelov instrument od ostale konkurence. Omogoča enostavno čiščenje in dekontaminacijo vseh delov aparata (vrata, lopatici in komora), kjer najpogosteje nastane onesnaženje zaradi normalne uporabe ali pretrganja vrečke. Vsa razlita tekočina ostane v komori in ne kontaminira prostora okoli instrumenta. Vrata, lopatici in komora se enostavno snamejo in prenesejo na mesto, kjer se očistijo. S tem edini zagotavljamo najvišji higienski standard.

EASEBelt - pripomoček za ergonomsko sedenje
PodjetjePisnik Srečko
Avtorji inovacijeSrečko Pisnik

ID 2951 / EASEBelt - pripomoček za ergonomsko sedenje

EASEBelt je pripomoček za ergonomsko sedenje, ki se uporablja za oporo in razbremenitev hrbtenice pri sedenju. Elastičen trak prenaša del sile teže telesa na naslon, hkrati pa drži hrbtenico v optimalni drži. Hrbtenica potrebuje oporo z vseh strani. EASEBelt ima to oporo in jo nudi. Zasnovan je tako, da elastični trakovi oprimejo telo, a hkrati omogočajo premikanje. Ima to prednost, da si uporabnik to oporo sam regulira.

Biogranulat iz konoplje
PodjetjeZadruga Konopko, z.o.o., soc. pod.
Avtorji inovacijeAlenka Zapušek, Tadej Smrdel, David Geršak
Spletna stranhttp://www.konopko.si

ID 2971 / Biogranulat iz konoplje

Granulat iz industrijske konoplje – okolju prijazen, popolnoma razgradljiv bio material, narejen iz konopljinih vlaken in polimerov mlečne kisline (PLA), ki se lahko direktno uporablja v (obstoječi) proizvodnji brizganja plastičnih izdelkov.
Mehanske lastnosti takšnega kompozita iz konopljinih vlaken (modul elastičnosti, natezna trdnost, ...) so precej boljše od primerljivih kompozitov (les, kokos), material pa je tudi bistveno bolj odporen na staranje. Zaradi teh lastnosti je uporabnost tovrstnega kompozita v tehničnih aplikacijah izjemna (avtomobilska industrija, elektro industrija, pakiranje, ...).

intouch, ostani v stiku
PodjetjeSašo Poljanšek, Tine Uršič, Matic Vihtelič, Rok Laznik
Avtorji inovacijePoljanšek Sašo, Uršič Tine, Vihtelič Matic, Laznik Rok in Miranda Urh

ID 2981 / intouch, ostani v stiku

Spremembe na področju novih tehnologij prinašajo nenehne novosti, kar za starejšo generacijo največkrat pomeni težavo.
Ste kdaj pomislili, kako težavna je lahko uporaba telefona za generacijo nad 75 let oziroma drugih ranljivih skupin prebivalstva?
Ker na trgu trenutno ne obstaja mobilni telefon, ki bi omogočal preprosto uporabo funkcij klicanja in sprejemanja klica, smo se odločili, da pametni telefon z dodatki naredimo prijaznejšega za uporabo milijonom ljudi po svetu.
Kot nadgradnjo mobilnemu telefonu smo razvili posebno mobilno aplikacijo, kjer je na telefonu mogoče videti le dva ekrana, klicni in sprejemni. V druge funkcionalnosti telefona uporabnik ne more! Dodali smo edinstveno tipkovnico, nalepljeno na ekran, ki uporabniku da občutek, da je dejansko pritisnil tipko, zmogljivejšo slušalko ter ročaj za lažji dostop do telefona za starostnike.
Obstoječi telefon z dodatki tvori prvi res pravi telefon za starostnike!

InTemp, popolnoma integrirano gretje v smučarskem čevlju.
PodjetjeAlpina
Avtorji inovacijeBoštjan Lukančič

ID 2991 / InTemp, popolnoma integrirano gretje v smučarskem čevlju.

Inovacija je v sistemu ogrevanega smučarskega čevlja. Sistem je sestavljen iz dveh invoacij. Prva je material 4Dry, ki dopušča čevlju, da diha (da toplotna para, ki se ustvarja v čevlju pri znojenju, zapušča čevelj in gre stran od stopala), obenem pa vodi ne dopušča, da bi od zunaj vdrla v čevelj.
Druga inovacija pa je ogrevanje InTemp, ki je prvo popolnoma integrirano gretje v smučarskem čevlju na svetu. Nobene komponente grelnih elementov ni potrebno dodatno nameščati, nič ni obešeno na čevelj , tudi polnjenje se izvede tako, da polnilec samo priklopimo na konektor. Grelci v notranjem čevlju so nameščeni tako, da so v zgornjem predelu prstov in s tem ne povečujejo potenja stopala, ne motijo naših senzorjev v konicah prstov pri smučanju in dodatno termoizolirajo stopalo pred zunanjim mrazom. Regulacija je polavtomatska, gretje aktiviramo s stikalom, nakar se po 5 minutah višja stopnja gretja samodejno preklopi na nižjo.

SOLARNI LEŽALNIK
PodjetjeSTROJ-ENERGIJSKA TEHNIKA D.O.O.
Avtorji inovacijeFRANC STROJ

ID 3001 / SOLARNI LEŽALNIK

Ležalnik napaja sončna energija. Servo motorji omogočajo nastavitve glave, hrbtišča in nog. Opremljen je s priključki za polnjenje telefona, računalnika, radia, nastavljivo mizico in dodatnim senčnikom.
Izdelan je iz inoxa, z udobno usnjeno ležalno blazino, celotna teža stola je 29 kg.
Enostavno prestavljanje s pomočjo dveh koles, tako v iztegnjenem položaju kot popolnoma zloženem.
Za uporabo v stanovanju se lahko priklopi na električno omrežje 230 V.

Motor EC z možnostjo integrirane elektronike za moči do 1KW
PodjetjeRazvojni center Nela Podružnica Otoki , Domel d.o.o.
Avtorji inovacijeRC NELA Podružnica Otoki ter Domel Holding d.d.

ID 3011 / Motor EC z možnostjo integrirane elektronike za moči do 1KW

Razvoj motorjev in pogonov EC je v zadnjih letih intenziven, saj so postali trend, ker so okolju prijaznejši zaradi visoke učinkovitosti, manjše porabe materiala in velikih možnosti krmiljenja. Variant na trgu se je s tem trendom pojavilo veliko, zato smo preverili svobodo delovanja in razvili svojo rešitev. Ciljno smo projekt zastavili tako, da je motorski del čim bolj univerzalen in uporaben v različnih aplikacijah, po želji pa se vanj integrira elektronika. Sama funkcionalnost in posamezne inovativne rešitve pri proizvodnji motorjev so sklop različnih izkušenj in znanj NELE in Domela (program EC je eden od treh Domelovih stebrov), združenih v nov proizvod. V tem sklopu je povsem nov in edinstven način zalivanje rotorskih magnetov oz. rotorja ter integracija statorja s prirobnico in priključki, oboje pa je poslovna skrivnost v Domelovi proizvodnji tehnologiji.

Daisy.si - pametni zalivalnik rastlin
PodjetjeTehnološke rešitve, Andrej Nastran s.p.
Avtorji inovacijeAndrej Nastran
Spletna stranhttp://daisy.si

ID 3021 / Daisy.si - pametni zalivalnik rastlin

Daisy.si – pametni zalivalnik je popolna novost na področju zalivanja rastlin. Zaradi svoje majhnosti in napredene tehnologije omogoča zalivanje rastlin v zaprtih prostorih, na okenskih policah, balkonu, vrtu ali kjerkoli drugje. Zalivanje je popolnoma samodejno in se prilagaja potrebam rastline, kar rastlini nudi optimalne pogoje za rast. Daisy.si je odporen na sonce in vlago ter popolnoma neodvisen od električnega in vodnega omrežja. Zaradi dovršenosti naprave in varčne porabe energije baterije zadostujejo za dve leti delovanja. Vodo lahko dovajamo iz poljubno velike posode, ki jo izberemo glede na potrebo rastline in našo odsotnost. Naprava je uporabniku prijazna in preprosta za uporabo. Sondo za merjenje vlage zapičimo v zemljo in zalivalnik se samodejno vključi. Med delovanjem naprava preko vgrajene večbarvne diode LED sporoča stanje vlažnosti zemlje in zalivanja. Prav tako nas zvočno in svetlobno opozori na prazen rezervoar z vodo ali prazno baterijo.

Izocentrične smuči Meltum
PodjetjeMeltum d.o.o.
Avtorji inovacijeAndrej Grabar
Spletna stranhttp://www.meltum.si

ID 3101 / Izocentrične smuči Meltum

Inovacija Izocentrične smuči Meltum predstavlja revolucionaren koncept smuči, razvit za novo izkušnjo smučanja. Gre za smuči s povsem novo obliko in konstrukcijo, ki so lažje vodljive, okretnejše in hitrejše od trenutnih na trgu dostopnih rešitev. Zaradi inovativne geometrije smuči je razporeditev sil na smučarjevo telo ugodnejša, hkrati pa na smučarja delujejo manjše sile. Smuči zmanjšujejo možnost nastanka poškodb ter omogočajo zdravo in unikatnih občutkov polno izkušnjo smučanja. Jedro inovacije je vzpostavitev izocentra – spreminjajočega se centra zavoja, odvisnega od položaja smučarjevega težišča, obremenitve smuči in geometrije terena – ki smučarju omogoča naravno in sproščeno gibanje telesa. Smuči imajo visoko lastno frekvenco nihanja, kar jim daje odlično odzivnost in omogoča visoko natančnost vožnje. Patentirane izocentrične smuči Meltum so navdihnjene s tradicijo bloških smuči in so plod več kot 5-letnega razvoja in testiranja.

Zlati nanodelci- orodje prihodnosti
PodjetjeZlatarna Celje d.d., Rebeka Rudolf in soavtorji
Avtorji inovacijedoc.dr. Rebeka Rudolf, Peter Majerič univ.dipl.inž., dr. Sergej Tomić, prof.dr. Miodrag Čolić

ID 3111 / Zlati nanodelci- orodje prihodnosti

Zlati nanodelci so biološko nereaktivni ter imajo zelo dobre optične in kemijske lastnosti za biomedicinske aplikacije. Osnovna surovina zlato ima korozijsko odpornost in odlično biokompatibilnost, zaradi česar je še posebej primerna za izdelavo nanodelcev. Zlate nanodelce lahko na površini konjugiramo s peptidi, zdravili in drugimi molekulami ter tako dobimo presenetljive učinke. Uporabimo jih lahko tudi za diagnozo in zdravljenje raka, pri bakterijskih infekcijah, za zdravljenje alzheimerjeve in ostalih bolezni. Temu danes pravimo eksperimentalne, visokokakovostne, natančne in neinvazivne metode za diagnozo in zdravljenje. Preden bodo ta orodja na voljo v medicini, bo treba izvesti poglobljene raziskave biokompatibilnosti ter razviti standarde in zdravstveno oz. varnostno zakonodajo za zagotovitev varne uporabe v korist pacientov. Nekaj od omenjenega bo predstavljeno v inovativni storitvi – zlati nanodelci kot orodje prihodnosti.

Pametno poljedelstvo
PodjetjeAirlabs, Aleš Pavlin s.p.
Avtorji inovacijeAleš Pavlin
Spletna stranhttp://www.airlabs.eu

ID 3131 / Pametno poljedelstvo

Airlabs je razvil tehnologijo, s katero prepoznamo stres na rastlinah iz podatkov, pridobljenih iz zraka. Stres prepoznamo veliko prej, kot ga zazna izurjeno oko specialista oz. kmeta na svoji njivi. Tako prihranimo pri uporabi škropiva, gnojila oz. vode, kar vse usmerimo na točno določena mesta, kjer je to res potrebno, s tem pa prispevamo k bolj ekološkemu pridelku in posledično poskrbimo tudi za manjše onesnaževanje oz. obremenjevanje okolja.

SKICLICK
PodjetjeJenisej LAKOTA
Avtorji inovacijeJenisej LAKOTA
Spletna stran

ID 3141 / SKICLICK

SKICLICK je inovativen dodatek, ki pomaga smučati varneje.
Na zasedenih smučiščih smučarji velikokrat pridejo preblizu eden drugemu, posebej zato, ker se bližine drugega ne zavedajo in smučajo, kot se jim v tistem trenutku zazdi. Tako lahko nehote naredijo manever, ki jih privede v neposredno bližino drugih smučarjev na strmini, vendar jih le-ti nase ne zmorejo opozoriti. Največkrat se tako srečanje konča zgolj z neprijetno izkušnjo skorajšnjega trka, včasih pa tudi s padcem in hudimi posledicami.
SKICLICK smučar uporabi, ko dohiteva drugega pred seboj. Preden ga dohiti, z uporabo SKICLICKa oddaja zelo prepoznaven zvok, s čimer počasnejšega smučarja pred seboj opozori nase. Počasnejši smučar pred njim zvok sliši, oceni, kako daleč je in s katere strani prihaja, ter temu prilagodi svojo nadaljnjo vožnjo. Tako ne zapre poti hitrejšemu smučarju s SKICLICKom za njim, zmanjša možnosti trka in poškodb.
SKICLICK je učinkovit, vzdržljiv, enostaven, brez vzdrževanja, prepoznaven in poceni.

API za analizo gibanja
PodjetjeInstitut "Jožef Stefan", Odsek za inteligentne sisteme
Avtorji inovacijeBožidara Cvetković, Vito Janko, Mitja Luštrek
Spletna stranhttp://dis.ijs.si/

ID 3161 / API za analizo gibanja

Aplikacije za pametne telefone s področja zdravja so vedno bolj priljubljene. Ena najpomembnejših stvari, ki jih človek lahko stori za svoje zdravje, je telesna aktivnost, zato se tovrstne aplikacije pogosto ukvarjajo z njo. Poleg tega je aktivnost uporabnika telefona pomembna za razumevanje njegovega konteksta, kar pride prav tudi drugim aplikacijam (da npr. izberejo primeren čas, ko mu ponudijo neko storitev). Zato smo razvili metodo, ki iz gibanja telefona (lahko pa tudi drugih nosljivih naprav) natančno prepozna vrsto aktivnosti uporabnika in oceni njeno intenzivnost, ki se lahko izrazi v kalorijah. Ta metoda je prek programskega vmesnika (API) na voljo razvijalcem mobilnih aplikacij, deluje pa lahko tudi kot spletna storitev.

Flex LED module
PodjetjeLinx.d.o.o
Avtorji inovacijeRoman Heuffel, Luigi Marras
Spletna stranhttp://www.linx.si

ID 3211 / Flex LED module

Inovacija se nanaša na razvoj večplastnih fleksibilnih vezij, ki se uporabljajo kot del končnih izdelkov za različna industrijska področja. Večina vezij na tržišču sodi med tiskana vezja, ki se izdelujejo s pomočjo potiska, naša inovacija pa se nanaša na mehansko obdelana vezja iz laminiranih materialov v kombinaciji s kovino. Mehansko obdelano vezje iz laminirnih materialov zamenjuje tiskano vezje in omogoča širšo uporabo kot tudi boljše tehnične lastnosti končnega izdelka. Vezje se lahko uporablja na različnih področjih (v elektrotehniki, komunikacijskih napravah, avtomobilski industriji …).

MEDICINSKO OBLIKOVAN ALUMINIJASTI XTREME OUTDOOR LEŽALNIK IZ NARAVNEGA, VODOODBOJNEGA USNJA
PodjetjeBoxmark Leather d.o.o., Kreativni Aluminij d.o.o.
Avtorji inovacijeSabina Zerezghi, Albert Korošec, Simona Cafuta, Davorin Herga, Kristjan Tomaš
Spletna stranhttp://www.boxmark.com

ID 3221 / MEDICINSKO OBLIKOVAN ALUMINIJASTI XTREME OUTDOOR LEŽALNIK IZ NARAVNEGA, VODOODBOJNEGA USNJA

V Boxmark Leather in Kreativni Aluminij smo skupaj razvili inovativen ležalnik iz naravnega vodoodbojnega usnja in ergonomsko oblikovanega aluminijastega ogrodja. Inovativni ležalnik je visokotehnološki produkt, ki povezuje unikatno, patentirano naravno vodoodbojno usnje ter inovativno, ergonomsko oblikovano aluminijasto ogrodje. Ležalnik pomeni nov pristop v konstrukciji in dizajnu vrtnega pohištva ter je dobitnik več priznanj za inovacije in dizajn v letu 2015.
Trajno hidrofobno naravno usnje ekstremnih karakteristik odlikuje vodoodbojna zaščita skozi celoten prerez, kar mu daje edinstveno zaščito pred nabiranjem vlage in nastankom plesni. Ergonomična oblika ležišča, zasnovana po t. i. beach chair position ležalnika z dvignjemin naslonom in rahlo dvignjenimi koleni, omogoča udobno ležanje dalj časa in je edinstven primer medicinsko oblikovanega vrtnega pohištva.

AlpStories - personalizirana naravna kozmetika
PodjetjeVastok, d.o.o
Avtorji inovacijeDanijel Hubman

ID 3231 / AlpStories - personalizirana naravna kozmetika

100 % naravna kozmetika, prilagojena kupčevim potrebam in proizvedena z robotom.
Z inovativnim pristopom kreiranja personaliziranega izdelka se kupcu prilagodimo glede na njegove lastne potrebe oz. mu omogočimo, da izdelek so-kreira.
Naj ponazorim na primeru izdelka mleka za telo. V določenem že narejenem izdelku XY (našega konkurenta), ki se ga lahko vzame narejenega s police, je 1 % aromatizatorja vrtnice – po večernem kopanju si dama želi, da bi bil vonj močnejši, tej isti dami pa je po jutranjem tuširanju vonj premočan, ker se tepe z vonjem njenega priljubljenega parfuma. Naš koncept omogoča, da si stranka po svojih lastnih potrebah definira procent aromatizatorja. Hkrati si lahko izbere ali oblikuje še svojo etiketo.
Mi poskrbimo za vse formalnosti pri registraciji novega kozmetičnega izdelka na portalu CPNP v skladu z zakonodajo EU.

BSS-1 Sistem za generiranje zvoka s sinhronizacijo možganskih valov
PodjetjeDruštvo za eksperimentalno umetniške sisteme Matrix 441
Avtorji inovacijeSimon Šerc

ID 3271 / BSS-1 Sistem za generiranje zvoka s sinhronizacijo možganskih valov

Aplikacija za mobilne telefone IOS/Android z naglavnim setom EEG, ki med spanjem registrira možganske valove (Alpha, Delta, Theta, Beta, Gamma) ter podatke v realnem času prek vmesnika Bluetooth pošilja aplikaciji na telefonu. Aplikacija glede na trenutno stanje in frekvenco možganskih valov dinamično generira in simulira zvoke iz narave, kot je npr. šumenje valov, ki so časovno določeni z oscilacijami slow wave speče osebe. Tako ustvarjeni zvoki predstavljajo povratno informacijo možganskih valov in psihološko delujejo veliko bolj pomirjevalno od statičnih zvokov, ki jih ponujajo trenutne naprave in aplikacije na trgu. Vsi podatki s senzorjev se v aplikaciji tudi shranijo, aplikacija pa lahko glede na pretekle vzorce spanja predvidi prihodnje in tako generira zvok tudi samostojno brez senzorjev.

Ročno kvačkana zibelka iz lokalno pridelanih ekoloških materialov
PodjetjeAnita Česnik Mažgon
Avtorji inovacijeAnita Česnik Mažgon

ID 3291 / Ročno kvačkana zibelka iz lokalno pridelanih ekoloških materialov

Prvo zibelko sem izdelala za svojega sina. Navdušena nad njeno privlačnostjo in uporabnostjo, sem jo ponudila na spletni tržnici Etsy, kjer je že dobila prve kupce.
Zibelka je ročno izdelana iz ekološkega bombaža in neoporečnega slovenskega lesa.

Namenjena je novorojenčkom do 6. meseca starosti. Ko se dojenček rodi, je navajen na majhen, utesnjen prostor v maminem trebuščku in nenehnega gibanja. Ker je zibelka mehka in majhna, se dojenček v njej počuti varno. Ko se predrami, se lahko že z drobnim gibom zaziblje nazaj v spanec. Pri težavah s krči se lahko dojenčku enostavno dvigne vzglavje.

Zibelka je oblikovalsko dovršena, pralna, prenosna, ko jo dojenček preraste, jo je mogoče spremeniti v gugalnico. Izdelala sem jo iz rjuh svoje babice, s čimer se je takoj povečala njena čustvena vrednost. To možnost, vgradnjo posteljnine iz družinske dediščine bomo strankam ponudili kot dodano vrednost. Ponudili bomo tudi možnost personalizacije z gravuro družinskega monograma. In več dodatkov, s katerimi bomo povečali njeno uporabnost.

Namenjena je mamicam iz svetovnih prestolnic iz višjega srednjega razreda, ki želijo najboljše za svojega otroka in zase ter so za visoko kakovost izdelka pripravljene plačati več.

Lucky3in1
PodjetjeLucky3in1
Avtorji inovacijeMatjaž Loc

ID 3301 / Lucky3in1

Lucky3in1 je prva lesena kombinacija poganjalca, trikolesa in skiroja v enem. Kolešček je torej fleksibilna kombinacija najbolj popularnih vozil, ki nas spremljajo skozi otroštvo. Medtem ko lovijo ravnotežje in zavijajo s krmilom, se lahko otroci z vsemi tremi verzijami učijo osnovnih telesnih gibov za kasnejšo uspešno vožnjo s kolesom. Igrača tako rešuje problematiko kopičenja igrač, shranjevanja, stroškov in dolgoročne uporabnosti. Izdelek je zavit v enkraten paket za otroke od 18. meseca do 4. leta starosti, ki ne glede na to, da lahko iz njega sestavimo tri vozila, zavzame prostor in stane le za enega.

Aktivirano biooglje
PodjetjeOgraček d.o.o.
Avtorji inovacijeTanja Bagar, Lara Resman
Spletna stranhttp://www.ogracek.si

ID 3401 / Aktivirano biooglje

Inovacija je produkt, aktivirano biooglje. Oglje je pripravljeno iz lesa na okolju prijazen način (piroliza) in aktivirano z naravnimi sestavinami. Pri pirolizi les karbonizira in dobi svojo edinstveno strukturo – poroznost. V te pore vežemo hranila iz komposta, koristne mikroorganizme in minerale iz kamene moke. Aktivirano biooglje je izboljševalec tal, ki zviša pH kislim tlom, izboljša zadrževanje vode, poveča število koristnih mikroorganizmov v tleh, izboljša humusno bilanco in zmanjša potrebo po dognojevanju. Poleg koristnih učinkov za tla je aktivirano biooglje tudi izjemno dobrodejno za ozračje, saj deluje kot ponor ogljika in fiksira ogljik v tleh ter tako deluje kot protiutež toplogrednim plinom. V zemlji, obogateni z aktiviranim bioogljem, zrastejo zdrave in odporne rastline (zelenjava, sadje, zelišča), bogate s hranili (vitamini, minerali in vlakninami), ki podpirajo zdravje ljudi.

Polnilec Arc OTG
Podjetje/
Avtorji inovacijeNejc Oder

ID 3411 / Polnilec Arc OTG

Polnilec Arc OTG je prenosni pomožni vir električne energije za mobilni telefon v obliki ploščice, hkrati pa je še ključ USB s poljubnim pomnilnikom, ki s s pomočjo majhnega litijevega akumulatorja preko mikro vhoda USB napaja mobilni telefon. Arc je uporaben v primerih, ko se telefon izprazni in posledično ugasne, kar lahko povzroči številne preglavice, zlasti če smo sredi dela. Ko se telefon izprazni, nanj enostavno priključimo Arc in tako dobimo od 33 % do 50 % moči osnovne baterije, kar zadošča za nekajurno delovanje naše naprave. Zelena led dioda služi kot pokazatelj stanja baterije. Ko lučka ugasne, je baterija skoraj prazna in moramo Arca napolniti. Polni se preko mikro adapterja USB ali preko klasičnega kabla USB.
Zaradi svoje velikosti in majhne luknjice se ga da zatakniti na obesek za ključe in je tako uporabniku na voljo, ko ga najbolj potrebuje.

Arhiv: 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009