Katalog inovacij 4. Slovenskega foruma inovacij

Na ogled je spletni katalog inovacij 4. Slovenskega foruma inovacij ali v PDF obliki (17,2 mb)!

ID 1 / Formaldehid kot hladilno sredstvo v toplotnih črpalkah

Avtorica inovacije: Anita Kovač Kralj

Znano je, da je toplotna črpalka ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši način ogrevanja prostorov in/ali sanitarne vode. Formaldehid kot hladilno sredstvo v toplotnih črpalkah, ki ne potrebujejo nobene tehnološke in konstrukcijske spremembe, omogoča za 64 % učinkovitejše delovanje črpalke kot pri uporabi standardnega hladilnega sredstva 1,1,1,2-tetrafluoroetana. Zunanje toplote (dobljene iz zraka) potrebujemo za 11,29 % manj pri isti vstopni (0 °C) in izstopni temperaturi (5 °C) hladilnega sredstva, prav tako dobimo za 64,2 % več toplote za segrevanje prostorov, saj je temperatura po kompresiji pri formaldehidu za 10 °C višja pri isti moči kompresorja, le da se pri formaldehidu komprimira na 1,95 bar in ne na 4 kot pri standardnem hladilnem sredstvu.


ID 5 / MODELUR - orodje za parametrično urbanistično oblikovanje

Spletni katalog inovacij

Podjetje: URBS, d. o. o.
Avtorji inovacije: Jernej Vidmar (avtor); razvojna ekipa: Jernej Vidmar, Žiga Böhm, dr. Martin Vuk

MODELUR je v svetovnem merilu eden prvih računalniških programov za parametrično urbanistično oblikovanje. Bistvena prednost pred običajnimi orodji je v tem, da uporabnik oblikuje zazidavo preko ključnih urbanističnih parametrov, kot so bruto etažna površina ali število nadstropij, in ne preko običajnih dimenzij, kot so dolžina ali višina stavb. Nudi sproten izračun urbanističnih kazalcev in obenem opozarja, če zazidava ne ustreza zastavljenim pogojem (npr. ko stavbe stojijo preblizu). Na ta način zagotavlja uporabniku hitrejše in bolj odgovorno, pa tudi bolj sproščeno oblikovanje prostora. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z razvojem in urejanjem mestnega prostora (urbanistom, arhitektom, mestnim oblastem, investitorjem ...)

Spletna stran: http://www.modelur.com


ID 10 / Selektivno upravljanje napajanja plošč vozlišča MSAN

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Iskratel, d. o. o.
Avtorji inovacije: Boris Jurkovič, Marko Mišmaš, Andrej Kržišnik, Franc Dolenc (Iskratel, d. o. o, Kranj)

Tehnična težava, ki jo inovacija SPCTM ÔÇô Selektivno upravljanje napajanja rešuje, je stroškovno optimalen način zagotavljanja napajanja dostopovnega vozlišča in s tem delovanja govornih storitev v primeru izpada električne energije na območju vozlišča. Inovacija omogoča delovanje analognega ali ISDN-terminala tudi ob izpadu izmeničnega napajanja pri končnem uporabniku. Polno obremenjen DSL ali optični priključek porabi tudi do od 3- do 5-krat več energije kot analogni ali ISDN priključek. SPCTM omogoča izklop DSL in optičnih plošč iz napajanja, medtem ko se napajanje plošč z analognimi in ISDN priključki ohranja. Inovacija zmanjšuje operativne in investicijske stroške s polovico manj potrebnih akumulatorjev in hkratno trikratno povečanje avtonomije delovanja brez mrežnega napajanja.

Spletna stran: http://www.iskratel.com


ID 13 / Poglej od blizu! - Interaktivno raziskovanje objektov

Spletni katalog inovacij

Organizacija: Studio za humane tehnologije, Matjaž Trontelj, s. p.
Avtor inovacije: Matjaž Trontelj, Studio za humane tehnologije

Rešitev Poglej od blizu! uporabniku omogoča, da preko spleta raziskuje predstavljeni objekt. S pomočjo interaktivnih točk se tako lahko premika po prostorih, izbira poglede z različnih zornih kotov in pridobiva podrobnejše informacije. S tem dobi uporabnik občutek za prostorsko razporeditev in kvaliteto objekta, še preden ga zares obišče - oziroma se ravno na podlagi te predstavitve odloči za obisk. Rešitev omogoča uporabo bogatih multimedijskih vsebin, tj. fotografij, zvoka, videa in animacij. Vendar pa sama izdelava učinkovite predstavitve ne zahteva velikega vlaganja v produkcijo vsebine. Dovolj so že kvalitetne fotografije, informativni opisi in smiselna razporeditev vsebine. Predstavitev se vključi v obstoječo spletno predstavitev in omogoča celostranski prikaz.

Spletna stran: http://humane-tehnologije.si


ID 14 / G2RCU - enota za GSM/GPRS daljinski nadzor

Spletni katalog inovacij

Podjetje: ATech elektronika, d. o. o.
Avtorji inovacije: Martin Žerjal, soavtor Elvis Stanič

G2RCU je zmogljiva, vsestransko uporabna enota za GSM/GPRS z industrijskim napajanjem (8-35 VDC). Omogoča daljinski nadzor, upravljanje industrijskih in komercialnih sistemov ter daljinsko zbiranje, obdelavo in prenos podatkov. Sistem daljinskega nadzora, osnovan na enoti G2RCU, je možno nadgraditi z ATechovo lastniško tehnologijo SiERA, ki omogoča, da so funkcije G2RCU uporabnikom na voljo preko spletne aplikacije. Uporabniki lahko torej izvajajo daljinski nadzor industrijskih in privatnih sistemov, zbirajo in prenašajo podatke v informacijske sisteme ter organizirajo napredne sisteme vzdrževanja, kjer koli imajo dostop do spleta. Enota G2RCU je osnovana na zmogljivi procesorski platformi ARM9, kar omogoča integracijo kompleksne programske opreme.

Spletna stran: http://www.atech.si


ID 18 / PLCbatch - orodje za vodenje šaržnih procesov

Spletni katalog inovacij

Podjetje: INEA, d. o. o.
Avtorji inovacije: Giovanni Godena, Igor Steiner, Janez Tancek, Marko Svetina, David Čuk

Namen razvoja je poenostavitev sistemov vodenja šaržnih procesov brez izgube na izrazni moči ter prestavitev izvajanja receptov s PC na zanesljivejše PLC-okolje. Lastnosti orodja so dvonivojski recepti, splošni recepti razredov enot, sočasno izvajanje večjega števila receptov ter izvajanje razširjenega in prilagodljivega avtomata stanj posameznih faz. Inovativna elementa sta tabelarična predstavitev SFC-diagrama, ki omogoča izvajanje receptov s sočasnimi fazami v krmilniškem okolju in koncept obnašanja faz kot razširjenih avtomatov stanj. Učinek razvoja je dostopnost preprostega, toda zmogljivega orodja za vodenje šaržnih procesov v PLC-okolju, ki omogoča boljše obvladovanje procesa razvoja sistemov šaržnega vodenja ter povečanje zanesljivosti teh sistemov.

Spletna stran: http://www.inea.si/produkti/inea/plcbatch


ID 19 / Mobilni vir električne energije iz alternativnih virov

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Iskra Avtoelektrika, d. d.
Avtorji inovacije: partnerji v projektu so Iskra Avtoelektrika, TECES, Tehnološki center za električne stroje in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Mobilni vir električne energije je namenjen oskrbi uporabnikov s standardnimi viri enosmerne in izmenične električne energije v okolju brez električnega omrežja. Sistem omogoča istočasno uporabo različnih virov energij, kot so solarna, vodna in vetrna energija ter energija iz agregata. Mobilno enoto sestavlja šest različnih močnostnih pretvornikov, ki iz različnih energijskih virov uporabnike napajajo z enosmerno in izmenično električno energijo. Skupna izhodna moč je 4 kW, z možnostjo sinhronizacije na javno električno omrežje. Nadzorna enota skrbi za zanesljivo delovanje večjega števila uporabnikov in optimalno izrabo električne energije iz različnih, v danem trenutku razpoložljivih energetskih virov.

Spletna stran: http://www.iskra-ae.com


ID 20 / Nerjavno, v ognju odporno feritno jeklo X10CrAlSi18

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Acroni, d. o. o.
Avtorji inovacije: mag. Boštjan Pirnar, Stanislav Jakelj, dipl. ing. met., mag. Milan Klinar, Jani Novak, univ. dipl. ing. met., Boštjan Bradaškja, univ. dipl. ing. geo., mladi raziskovalec

Nerjavno, v ognju odporno feritno jeklo X10CrAlSi18 je idealno nadomestilo za avstenitno, v ognju odporno jeklo X15CrNiSi20-12 oziroma primerljive vrste avstenitnih jekel. Težnja nadomeščanja avstenitnih nerjavnih jekel s feritnimi je v močnem porastu, saj so slednja zaradi manjše porabe dragih surovin cenovno bistveno ugodnejša. Zaradi surovinskih prihrankov pa izdelava tega jekla pozitivno vpliva tudi na manjšo obremenitev okolja. Nerjavna, v ognju obstojna feritna jekla imajo širok spekter uporabe, saj so primerna za armature peči, elemente za transport, dele parnih kotlov, cevovodov ipd. Pri izdelavi končnih izdelkov v kovinsko-predelovalni industriji prihaja do izraza še ena pomembna prednost feritnih jekel glede na avsenitna : specifična lastnost boljše predelovalnosti z uporabo sistema predgretja. Na trg dobavljamo jeklo X10CrAlSi18 v obliki plošč debele pločevine in toplo ter hladno valjanih trakov.

Spletna stran: http://www.acroni.si


ID 21 / InterAKTIVNA igrača

Spletni katalog inovacij

Avtorja inovacije: Anže Sobočan, Boris Sobočan

Otrok z gibanjem - praviloma s hojo, tekom, kriljenjem z rokami - vpliva na smer in hitrost gibanja ter druge (svetlobne in zvočne) odzive igrače. S primerjanjem odzivov igrače z lastnimi izvedenimi gibi otrok ugotovi, katere gibe igrača pozna in kako se nanje odziva. Za popolno obvladovanje gibanja igrače mora otrok prepoznati značilnosti (omejitve) prostora, v katerem se z igračonahaja,, ter dobro domisliti in natančno izvesti pravilno zaporedje različnih gibov. Igrača meri čas neprekinjenega gibanja in rezultat kaže na prikazovalniku, ki je nameščen na njenem sprednjem delu. Za atraktivne gibe, na katere se igrača odzove s svetlobnim signalom, dobi otrok dodatne točke.


ID 22 / Jadralni kajak Viroga

Spletni katalog inovacij

Avtor inovacije: Primož Potočnik

Viroga je inovativen jadralni kajak z odličnimi zmožnostmi veslanja in jadranja. Visoka stabilnost trimaranskega plovila zagotavlja varnost tudi začetnikom, izkušenim uporabnikom pa omogoča udobna in hitra večdnevna potovanja. Modularna zgradba omogoča enostaven transport in več različnih načinov uporabe: veslanje, jadranje ter samo kot kajak. Zložljivo jadro omogoča hitro jadranje, po uporabi pa ga je mogoče ponovno zložiti in nadaljevati plovbo z veslanjem. Viroga je v celoti izdelana iz ogljikovih vlaken, kar se odraža na izjemno nizki skupni masi (23 kg) in vrhunskih plovnih lastnostih. Omogoča veslanje in jadranje po jezeru ali morju, in sicer tako za popoldansko rekreacijo kot tudi za večdnevna morska potovanja.

Spletna stran: http://www.viroga.com


ID 23 / Management rabe jeklarskih surovin pri izdelavi jekla

Podjetje: Acroni, d. o. o.
Avtorji inovacije: Viktorija Marušič, univ. dipl. ing., Matija Kranjc, univ. dipl. ek., Mojca Kanalec, univ. dipl. ek., Blaže Banko, univ. dipl. ing. eltehn.

Inovacija predstavlja učinkovito, računalniško podprto orodje za optimizacijo stroškov izdelave jekla z racionalizacijo rabe jeklarskih surovin, ki so do njene uvedbe predstavljali 63 % vseh stroškov v jeklarni. Osnovni cilj inovacije je izdelati jeklo čim ceneje, kvalitetneje in v čim krajšem času. Kemična sestava jekla je standardizirana, postopek izdelave pa določen s tehnološkimi predpisi in strukturnicami (sestavnicami). Osnova za izdelavo jekla je v elektroobločni peči raztaljeno odpadno železo, ki mu v kasnejših fazah predelave dodajamo predpisane kovinske in nekovinske dodatke. Do uvedbe inovacije so pri tem operaterji strogo upoštevali tehnološke predpise, kar je zaradi nekonsistentne sestave osnovnega vložka običajno vodilo do neracionalne rabe jeklarskih surovin in višjih stroškov izdelave jekla.

Spletna stran: http://www.acroni.si


ID 24 / Tišji in učinkovitejši agregat za sesalnike

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Domel, d. d.
Avtorji inovacije: Janez Rihtaršič, univ. dipl. inž. str., Andrej Biček, univ. dipl. inž. str., Aljoša Močnik, univ. dipl. inž. str.; programski vodja: Tadeja Bergant; vodja projekta: Milan Vizjak, inž. str.; tehnologija procesa: dr. Boris Benedičič, univ. dipl. inž. el.

Domel je razvojni dobavitelj Philipsa na področju agregatov za sesalnike. Za potrebe Philipsove nove serije sesalnikov Green line je Domel razvil novo vrsto kompaktnih agregatov, ki imajo v svetovnem merilu pri najvišji energetski učinkovitosti hkrati najnižji nivo hrupa, ob tem pa ima agregat najmanjše gabarite. Z novimi konstrukcijskimi prijemi in optimiranjem zračnih poti je dosežen izredno visok izkoristek, ki igra ob uvedbi energijske nalepke odločilno vlogo pri težnji zniževanja vhodne moči sesalnikov. Drugi najpomembnejši in soodvisni parameter je nivo hrupa. Pri najvišjem nivoju izkoristka se namreč nov produkt (kot že omenjeno) ponaša z najnižjim nivojem hrupa, kar igra odločilno vlogo pri zadovoljstvu uporabnikov.

Spletna stran: http://www.domel.si


ID 25 / WorkSense - Pameten nadzor nad mehanizacijo

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Visionect, d. o. o.
Avtorji inovacije: Visionect, d. o. o.; Matej Zalar, Rok Zalar, Luka Birsa

Senzorski sistem WorkSense se uporablja za merjenje in analizo smotrnosti uporabe ter pravilnosti delovanja strojne mehanizacije (gradbeništvo, kmetijstvo ipd.), kjer uporaba standardnih senzorjev lokacije (GPS in podobnih sistemov) ni mogoča. Sistem uporablja povsem inovativen pristop, saj s pomočjo vgrajenih algoritmov lastnega razvoja analizira tresljaje delovnega stroja in enolično določa, ali delovni stroj v danem intervalu smotrno in pravilno opravlja delo. S pomočjo WorkSense programske opreme, ki jo uporabljamo na osebnem računalniku ali mobilnem telefonu, lahko enostavno na daljavo nadzorujemo strojno opremo in zaposlene. Ti podatki nam služijo za primerjavo med porabljenim časom in opravljenim delom, za planiranje servisiranja opreme, zniževanje operativnih stroškov ipd.

Spletna stran: http://electronics.visionect.si/products/sensorics/worksense-sensor


ID 26 / Brezžični interaktivni prikazovalni sistem Visionect BPS

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Visionect, d. o. o.
Avtorji inovacije: Visionect, d. o. o.; Luka Birsa, Rok Zalar, Matej Zalar

Visionect BPS je sistem brezžičnih interaktivnih prikazovalnikov na osnovi elektronskega papirja, ki ga odlikuje avtonomija delovanja, merjena v mesecih. Sistem predstavlja povsem nov interaktivni avtonomni medij, ki omogoča brezžično prikazovanje poljubne vsebine. Inovativen koncept centralizirane priprave podatkov za prikaz omogoča izredno enostaven, hiter in poceni razvoj novih rešitev ter storitev v različnih panogah, kot so oglaševanje, telemedicina, vodenje procesov itd. Ključne lastnosti sistema - avtonomija, prilagodljivost, brezžična interaktivnost - omogočajo umestitev prikazovalnika na danes nedosegljiva mesta in tako predstavljajo povsem novo obliko stika s potrošnikom. Te lastnosti so podjetju Visionect omogočile pripravo prvega izdelka na osnovi BPS, inovativnega dlančnika eMeni, namenjenega uporabi v hotelirstvu in gostinstvu.

Spletna stran: http://electronics.visionect.si/products/bps


ID 27 / Svetilo PI - učinkovita svetloba nove generacije

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Studio PI, d. o. o.
Avtorji inovacije: Gorazd Jernejc, Janez Luzar

Patent se nanaša na svetilo z visoko svetilnostjo in stabilno svetlobo, ki se lahko vgradi neposredno v obstoječa stropna in stenska svetila. Inovacija ponuja okolju prijazne rešitve za bivalne, poslovne, trgovske, reprezentativne, industrijske in druge objekte ter javno razsvetljavo. Bistvene lastnosti Svetila PI so: neposredna vgradnja v obstoječa svetila oz. zamenjava običajnih žarnic, neposreden priklop na omrežje 230VAC brez uporabe transformatorja, visoka svetilnost različnih temperatur bele svetlobe, stabilna svetloba brez utripanja, ki je primerna za branje, dolga življenjska doba brez potrebnega vzdrževanja, majhna poraba električne energije, kratek čas povrnitve investicije in takojšen vklop svetila, ki deluje tudi pri nizkih temperaturah okolice.

Spletna stran: http://www.studiopi.si


ID 28 / Odvodniki prenapetosti - visoko učinkovita odklopna naprava

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Izoelektro, d. o. o.
Avtorji inovacije: Jože Hrastnik, Peter Pungerčar

Nizkonapetostni odvodniki prenapetosti so namenjeni zaščiti pred prenapetostjo. Predmet izuma je nizkonapetostni odvodnik prenapetosti z vgrajeno visokoučinkovito odklopno napravo, ki ob svojem delovanju zaradi spremenjene napetostno-tokovne karakteristike onemogoča nastanek kratkega stika v električnem tokokrogu. Kot dodatni varnostni element se v praksi običajno namesti ustrezna predvarovalka, ki je pri dosedaj znanih rešitvah odvodnikov prenapetosti za njihovo ustrezno delovanje nujno potrebna. Zaradi dodatnega dela z vgradnjo ustrezne predvarovalke se pogosto dogaja, da se slednja na objektu ne vgradi. To pa lahko ob udaru strele povzroči gorenje električne omarice oziroma (posledično) objekta, na katerem so vgrajeni prenapetostni odvodniki.

Spletna stran: http://www.izoelektro.com


ID 29 / Razvoj in industrializacija visokoučinkovitega EC-motorja

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Domel, d. d.
Avtorji inovacije: dr. Boris Benedičič, Mirko Gaser, Aljoša Močnik, Tomaž Stanonik, Blaž Rihtaršič, Tadeja Bergant in Matjaž Čemažar

Energetska učinkovitost pogonskih sistemov je danes odločilnega pomena tako z vidika stroškov kakor tudi z vidika zmanjševanja toplogrednih plinov. Ključna strateška prednost Domelovega motorja je prav v visokem izkoristku, ki v svetovnem merilu znatno presega trenutno ponudbo na trgu elektromotorjev. Glavni izziv pri zasnovi novega izdelka je bil združiti robustnost in koncept vgradnje s prednostmi nove tehnologije. Ključen pri industrializaciji novega izdelka pa je bil razvoj tehnološkega procesa, ki zagotavlja visoko zanesljivost izdelka in stroškovno primerljivost z uveljavljenimi asinhronskimi motorji. Z inovativnim konceptom in uporabo dostopnih materialov, ki so kompromis med karakteristikami in ceno, so bile dosežene zahtevane karakteristike za moč od 0,8 KW do 6,5 KW na gredi.

Spletna stran: http://brushless.domel.si/en/brushless


ID 33 / DobraVila - platforma za gradnjo spletnih aplikacij

Spletni katalog inovacij

Organizacija: Studio za humane tehnologije, Matjaž Trontelj, s. p.
Avtor inovacije: Matjaž Trontelj, Studio za humane tehnologije

DobraVila je platforma za hiter razvoj zmogljivih spletnih aplikacij. Omogoča celovito upravljanje vsebine poljubnega podatkovnega modela in dinamično vzpostavljanje povezav med vsebinskimi objekti. Kljub zmogljivosti ostaja izjemo prijazna tako do končnega uporabnika kot skrbnika vsebine, saj omogoča urejanje vsebine na sami strani (nima ločenega administrativnega vmesnika za urejanje vsebine), razporejanje vsebine z miško, samodejno obdelavo grafičnih vsebin itn.

Spletna stran: http://humane-tehnologije.si


ID 39 / Vir toplote za vaš dom

Spletni katalog inovacij

Avtor inovacije: Anton Koprivnikar

Energetska enota odpravlja bistvene omejitve ogrevanja hiš z obnovljivimi viri energije. Uporabniku ponuja ekološko neoporečen vir toplote. V hiši prav tako ni potrebno zagotoviti posebnega prostora za namestitev opreme. Breme začetne investicije se prenese na daljše časovno obdobje, uporabnik pa dobi cenejši in zanesljivejši sistem ogrevanja, kot ga omogočajo individualni ogrevalni sistemi. Zagotovljeno je stalno nadziranje delovanja in vzdrževanje. Če ste torej ekološko osveščeni, brez denarja, gradite hišo, nimate prostora za namestitev obsežne opreme (ali pa bi le-tega raje porabili za savno in fitnes) ter se nikoli več ne želite ukvarjati z ogrevanjem vaše hiše - je rešitev energetska enota!


ID 41 / Art Me

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Trimo, d. d.
Avtorji inovacije: Trimo, d. d., Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za preoblikovanje

Trimo je kot odgovor na sodobne trende individualnosti in umetniškega oblikovanja ter izražanja razvil novost ArtMe, ki omogoča ustvarjanje vizualnih učinkov s sencami, oblikami in vzorci na površini fasadnega ovoja objekta. Trimo ognjevarni fasadni elementi z ArtMe designom ohranjajo vse tehnične lastnosti požarne varnosti, toplotne izolativnosti, zvočne izolativnosti, zrakotesnosti in vodotesnosti. Edinstvenost fasadnega ovoja si vlagatelji lahko ustvarijo s popolnoma individualnim dizajnom po njihovi želji. Fasadni ovoj objekta lahko vizualno izpopolnimo z ArtMe napisi, znaki, logotipi, dizajni, linijami. ArtMe prednosti so: individualnost, edinstvenost fasadnega ovoja, nov arhitekturni izziv in možnosti kompozicij, vrhunska kakovost in tehnologija dizajna, vgradnja v obstoječe fasadne sisteme brez dodatnih elementov in ustvarjanje vizualnih učinkov na fasadi ob nizkih stroških.

Spletna stran: http://www.trimo.si


ID 42 / Qbiss by trimo

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Trimo, d. d.
Avtorji inovacije: Trimo, d. d.

Qbiss by trimo je inovativen modularen fasadni sistem, ki določa nova pravila v sodobni arhitekturi in učinkovito združuje tako funkcionalnost kot lep videz. Je prava izbira za zahtevne arhitekturne rešitve, kot so poslovne zgradbe, banke, hoteli, nakupovalna središča, športne dvorane, šole in drugi objekti. Prednosti sistema Qbiss by trimo so samonosnost: sistem ne potrebuje dodatne podporne strehe, s čimer se skrajša čas vgradnje in znižajo stroški investicije; ognjevarnost: odlična požarna odpornost omogoča višjo pasivno varnost zgradbe in znižanje zavarovalniške premije; izolativnost: jedro iz mineralne volne zagotavlja toplotno stabilnost, s čimer se znižajo stroški ogrevanja in hlajenja; vodotesnost: sistem dosega visoke standarde vodotesnosti - preko 900 Pa in s tem ustreza strogim zahtevam in normativom za zgradbe.

Spletna stran: http://www.qbiss.eu


ID 45 / Gemini40F FTTH-modem

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Iskratel, d. o. o.
Avtorji inovacije: Jernej Roblek, Gregor Smolej, Iskratel Telekomunikacijski sistemi, d. o. o.; Matevž Langus, Borut Čadež, Klemen Porenta, Borea, d. o. o.

Gemini40F spada med najnovejše izboljšave pri razvoju izdelkov odprtega optičnega dostopa za postavitev pri uporabniku, ki so osredotočene na zagotavljanje visoke vrednosti za operaterje in končne uporabnike. Z modemom Gemini40F Iskratel pomaga graditi rešitve operaterskega razreda z nizko porabo energije, saj spada med izdelke zelene tehnologije z verjetno najmanjšo porabo med modemi FTTH na tržišču. Končnim uporabnikom omogoča vse storitve trojčka: internet, govor prek IP (VoIP) in IP-televizijo. Izdelek bistveno razširja krog ponudnikov novih storitev odprtega optičnega širokopasovnega dostopa. Zasnova izdelka omogoča, da omrežja gradijo tudi manjši alternativni operaterji in - zaradi preprostega upravljanja - tehnično manj usposobljene osebe v lokalnih skupnostih.

Spletna stran: http://www.iskratel.com


ID 52 / Think!Web Telephony Platform

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Marand, d. o. o.
Avtorji inovacije: Borut Fabjan, Tomaž Štolfa, Tadej Gregorčič, Jan Gnezda, Anže Cesar, Marko Pipan, Dejan Sakelšak, Matej Ušaj

Think!Web Telephony Platform omogoča opravljanje telefonskih klicev neposredno s spletnih strani brez namestitve dodatne programske opreme. S tem uporabniku bistveno olajša vzpostavitev klica, razvijalcem spletnih storitev pa omogoči vključitev glasovne- ter videokomunikacije v njihove obstoječe spletne storitve. Ta enostavnost omogoča vrsto novih scenarijev, pri katerih je uporabljena glasovna komunikacija. Kot primer lahko navedemo klicanje iz spletnih oglasov neposredno v klicni center. Nekateri zanimivi scenariji uporabe vključujejo: klicanje neposredno iz dokumentov in programov (pdf, doc, PowerPoint); klicanje neposredno iz elektronske pošte (dovolj je le klik na povezavo v podpisu); klicanje neposredno iz socialnih spletnih omrežij (Facebook, Twitter) ter klicanje iz spletnih trgovin v klicni center le-teh.


ID 57 / Drobilnik plodov z lupino

Spletni katalog inovacij

Organizacija: Biotehniška fakulteta
Avtorji inovacije: Rajko Bernik, Janko Rebernik, Filip Vučajnk, Aleš Zver

Tehnologija drobljenja plodov z lupino je večinoma ročna, kar je glavni razlog podražitev slovenskih pridelkov. Zaradi večje učinkovitosti stroj naredi slovenske pridelke konkurenčne pridelkom iz vzhodnih dežel, kjer je delovna sila bistveno cenejša. Pocenitev pa med drugim vpliva na ohranjanje in obnovo t. i. sadovnjakov lupinarjev - le-ti bodo spet prinašali zaslužek - in s tem ohranja biotsko pestrost in lepši izgled pokrajine. Način drobljenja lupine je zelo preprost: s trkom plodu, npr. oreha, ob neko oviro (v našem primeru obod stroja) se njegova lupina zlomi in jo lahko ločimo od jedrca. Stroj je konstrukcijsko enostaven, kar vpliva na njegov ceno. Primeren je tako za kmete kot za živilskopredelovalno industrijo.

Spletna stran: http://www.bf.uni-lj.si


ID 58 / Online Video Marketing

Spletni katalog inovacij

Avtor inovacije: Boštjan Vogrinec

Online Video Marketing je nova metoda oglaševanja na svetovnem spletu, ki deluje s pomočjo videoreklam. Iskalcu informacije omogoča predstaviti končni izdelek v obliki videovsebine, kar ima veliko močnejši učinek kot predstavitev izdelka v tekstovni obliki. Optimizacija videoreklam traja največ 24 ur do zadetkov, ki se pojavijo na prvi strani spletnih iskalnikov. S pomočjo videoreklam teoretično lahko izpodrinemo konkurenco iz prve strani spletnih iskalnikov, to pa ima pozitivne posledice, kot so povečanje prepoznavnosti, prodaje ... Korak pred konkurenco? Preklopite na Online Video Marketing.

Spletna stran: http://www.vogrinec.eu


ID 60 / Specialna feritna ognjevzdržna nerjavna jekla za katalizatorje

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Acroni, d. o. o.
Avtorji inovacije: Stanislav Jakelj, dipl. ing. met., Boštjan Bradaškja, univ. dipl. ing. geo., mladi raziskovalec, mag. Milan Klinar, Franci Perko, univ. dipl. ing. met.

Okoljske zahteve predpisujejo, da morajo biti avtomobili opremljeni s katalizatorskimi konvertorji, ki iz izpuha odstranijo 90 % nečistoč. Katalizatorski sistemi, izdelani iz keramičnih materialov, pa le stežka sledijo tem ciljem, saj se velik del izpušnih plinov (70 %) proizvede v začetni fazi vklopa motorja, ko motor in katalizator še nista segreta. Ker morajo biti katalizatorji izdelani iz materialov, ki v zelo kratkem času dosežejo visoko toplotno prevodnost in so obenem odporni proti visokotemperaturni oksidaciji, smo v sodelovanju z nemškim partnerjem MK Metallfolien (le-ta dobavlja folije za navitja katalizatorjev) razvili tehnološki postopek izdelave feritnih ognjevzdržnih jekel za izdelavo navitij katalizatorjev bencinskih in dizelskih motorjev. Izdelek dobavljamo kot hladno valjane kolobarje, teže do 8.000 kg, širine 1000 mm in debeline 3 mm.

Spletna stran: http://www.acroni.si


ID 63 / Gorenjevo komunikacijsko središče doma

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Semantika, d. o. o.
Avtorji inovacije: Sašo Vinkovič (Gorenje, d. d.), Sašo Zagoranski (Semantika, d. o. o.)

Podjetji Gorenje in Semantika sta se povezali v zanimivem projektu: sodobnemu potrošniku približati uporabo gospodinjskih aparatov in prikazati, kako s pomočjo najnovejše informacijske tehnologije njihova uporaba postaja vse bolj interaktivna, s tem pa tudi bolj preprosta in zabavna. Nastala je aplikacija za napravo Microsoft Surface, ki se brezžično povezuje s pečico in omogoča njeno upravljanje na daljavo. Aplikacijo je mogoče uporabiti na vseh napravah v gospodinjstvu, testni prikaz upravljanja aparata na daljavo pa poteka na sodobni Gorenjevi pečici z elektronskim upravljanjem. Okusite prihodnost že danes!

Spletna stran: http://www.semantika.si/Surface


ID 70 / Specialna miza za učenje in računalnik

Podjetje: Ripitz, d. o. o.
Avtorji inovacije: Slavko Medimurec, Mihaela Vovk, univ. dipl. def. - log., prim. asist. Hermina Damjan, dr. med.

Specialna terapevtska miza z zglobnim stojalom za učenje in računalnik je namenjena rehabilitaciji in učenju otrok s posebnimi potrebami v zavodih, bolnišnicah in šolah ter uporabnikom računalnikov, ki jim zdravo sedenje predstavlja vrednoto. Miza ima naslednje dimenzije: širina 70 cm in dolžina 110 cm (delitev 20/70/20), brezstopenjske elektronske ali ročne nastavitve višine 50-90 cm ali 40-70 cm. Sredinski del površine je možno brezstopenjsko nastavljati pod kotom do 60° z ročno blokado spusta, ki se nahaja na bočnih delih mize. Delovna površina mize je izdelana iz visokokakovostne plošče, debeline 25 mm. Robovi in vogali mize so zaobljeni. Naslona za roke (2 para), ki ju je mogoče hitro namestiti, sta iz istega materiala kot delovna površina. Konstrukcija mize je izdelana iz nevarjenih eloksiranih aluprofilov. Spredaj so drsna teflonska vodila za naslone rok, ki imajo blokado na bokčnih delih mize, zadaj pa prav tako drsna teflonska vodila za namestitev zglobnega bralnega stojala ali stojala za monitor. Prečna povezava mize in mehanizem za dviganje sredinskega dela površine sta nameščena neposredno pod ploščo, zato pod mizo ni ovir za noge (kolena) otroka ali terapevta. S predstavljeno inovacijo uresničujemo našo vizijo enakih možnosti, rehabilitacije, učenja in izkoriščanja prostega časa za otroke s posebnimi potrebami v ustanovah ali na domu.

Spletna stran: http://www.ripitz.si/specialno_terapevtska_mizica_1.html


ID 77 / Samosvetilni prstan za spajkalnike

Spletni katalog inovacij

Podjetje: AX elektronika, d. o. o.
Avtorji inovacije: Jurij Mikeln, dipl. inž.

V industriji sestavljanja elektronskih vezij je potrebna dobra osvetlitev delovne površine, saj delo s spajkalnikom zahteva natančnost. Uporaba manjših elektronskih komponent se veča, zato je dobra osvetlitev delovnega mesta neizogibna. Omenjeni problem se je doslej reševal z namiznimi svetilkami, nameščenimi poleg glave delavcev. Ta rešitev je sicer izboljšala osvetlitev, a še vedno je delavec s svojim rokami in orodji kreiral sence na delovni površini. Poleg tega se svetila ob glavi delavca močno grejejo, kar zmanjšuje kvaliteto dela. Zato smo izumili samosvetilni prstan, ki se ga enostavno montira na obstoječe spajkalnike in tako izboljša osvetlitev točno tam, kjer je to potrebno - pred spajkalno konico.

Spletna stran: http://www.svet-el.si/lightring


ID 78 / Dopinus - vrhunsko, učinkovito, razvojno IT-orodje

Spletni katalog inovacij

Podjetje: DOPINUS razvojna hiša, d. o. o.
Avtorji inovacije: Dušan Pondelak, Aleksander Oven

Nekdanji vodje razvoja štirih IT-podjetij s še nekaj vrhunskimi programerji in sodelavci pripravljamo inovativno razvojno orodje, imenovano Dopinus, ki bo svetovno prepoznano kot najbolj učinkovita izbira za razvoj poslovnih informacijskih sistemov. Z Dopinusom razvite aplikacije so t. i. cros-platform (delujejo v različnih operacijskih sistemih in z različnimi podatkovnimi bazami) in imajo poleg tega še nekaj zanimivih lastnosti: so modularne, večnivojske, visokoskalabilne, večjezične in "multi-subjektne" - ne da bi se razvijalci s tem sploh neposredno ukvarjali. V celoti se lahko posvetijo želeni vsebini aplikacij, naštete lastnosti pa so avtomatska posledica uporabe orodja. Razvojni prihranki so precejšnji tudi zaradi hitrejše uvedbe razvijalcev.

Spletna stran: http://www.dopinus.com


ID 82 / Avtoplinski sistem G-1

Spletni katalog inovacij

Podjetje: G-1, d. o. o.
Avtorji inovacije: Nedeljko Tkalec, Ante Moscatelli, Dejan Hočevar, Simon Štrancar

G-1: edini proizvajalec avtoplinske opreme v Sloveniji. Sistemi za predelavo na avtoplin se uporabljajo od sredine prejšnjega stoletja, tehnologija pa je medtem zelo napredovala, tako da se danes lahko na avtoplin predelajo skoraj vsi motorji. Prav tu je tržno nišo našlo podjetje G-1, katerega nastanek sega v leto 2006. Takrat se je skupina strokovnjakov avtoplina, avtoelektrike in alternativnih virov energije združila v ekipo in razvila nov lasten sistem, ki je odpravil pomanjkljivosti konkurenčnih sistemov. Tehnologijo, ki jo vgradijo v vozilo, so razvili sami in jo zaščitili s patentom. Sistem je tako edini na svetu, ki omogoča vodenje vbrizga avtoplina v realnem času, kar omogoča najboljši izkoristek pri izgorevanju ter najkakovostnejšo vgradnjo s sedemletno garancijo. Patentirani sistem prinaša izboljšave tako pri samem delovanju kot tudi pri preprostosti montaže.

Spletna stran: http://www.g-1.si


ID 83 / Inteligentni varnostni sistem za nadzor prostorov

Spletni katalog inovacij

Organizacije: Institut Jožef Štefan - Odsek za inteligentne sisteme, Fakulteta za elektrotehniko - Laboratorij za strojni vid in podjetje Špica International d.o.o.
Avtorji inovacije: Matjaž Gams, Rok Piltaver, Erik Dovgan, Matej Kristan, Janez Perš, Andrej Planina, Gašper Pintarič, Bogdan Pogorelc.

Razvit inteligentni varnostni sistem omogoča boljši nadzor nad dogajanjem v varovanih prostorih ter tako zagotavlja višnjo stopnjo varnosti. Varovanje se izvaja s pomočjo sistema za določanje v realnem času, strojnega vida in metod umetne inteligence, pri čemer se sistem samodejno uči značilnega obnašanja zaposlenih ter razpoznava nenavadno obnašanje in o tem obvešča varnostnike. Poleg opozarjanja na nenavadne dogodke sistem omogoča tudi opozarjanje na prepovedane dogodke, kot je na primer vstop osebe brez potrebne avtorizacije v varovani prostor ali vstop in gibanje oseb brez identifikacije. Sistem beleži zgodovino gibanja osebja in opreme ter tako omogoča pregled in analizo dogajanja v preteklosti.

Spletna stran: http://dis.ijs.si/moin.cgi/Activites


ID 85 / HydraMobiS - upravljanje kablov z mobilnim telefonom

Spletni katalog inovacij

Podjetje: 3R.TIM, d. o. o.
Avtorji inovacije: Dejan Reichmann, v sodelovanju z ekipo 3R.TIM

HydraMobiS omogoča identifikacijo kablov z uporabo standardnega mobilnega telefona, ki ima vgrajen fotoaparat. S preprostim fotografiranjem oznake na kablu lahko uporabnik kabel identificira, ugotovi h kateri napravi spada in kje se ta naprava trenutno nahaja, določi pa lahko tudi stalno mesto skladiščenja kabla in druge podatke o njem. Oznake so lahko zelo majhne, kar poleg označevanja kablov omogoča tudi označevanje ostalih zelo drobnih predmetov, kot so konektorji, deli orodij in naprav. V oznaki je lahko zapisanih veliko podatkov, kar sistemu omogoča delovanje tudi brez povezave s strežnikom. Strošek za oznake je zanemarljiv. V sistem je vgrajena prilagojena, specializirana različica programske opreme za upravljanje skladišča (Warehouse Management System - WMS) HydraWarehouse, ki zagotavlja vso potrebno funkcionalnost in izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi podsistemi podjetja.

Spletna stran: http://hydramobis.3rtim.si


ID 86 / Hišni krmilnik ComfortClick

Spletni katalog inovacij

Podjetje: KomfortKlik, d. o. o.
Avtorji inovacije: Tadej Savič, Andrej Premelč

Hišni krmilnik ComfortClick predstavlja ključni element pametne zgradbe (oz. inteligentne zgradbe, ang. smart house). Omogoča integracijo različnih sistemov (razsvetljava, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, senčila, alarm, merjenje porabe energije, hišni kino ...) v zgradbi ter s tem njihovo centralno upravljanje. S pomočjo krmilnika uporabnik upravlja objekt preko univerzalnega daljinskega upravljavca, ki je lahko katera koli naprava s spletnim brskalnikom, od kjer koli na svetu. Hišni krmilnik ComfortClick izvaja različna opravila tudi samodejno (npr. ugasne razsvetljavo v objektu, izključi izbrane električne porabnike in zmanjša ogrevanje, ko uporabnik zapusti stavbo). Integracija, avtomatizacija in daljinsko upravljanje zagotavljajo manjšo porabo energije, večjo stopnjo udobja in večjo stopnjo varnosti.

Spletna stran: http://www.comfortclick.com


ID 92 / Hibrid FV-toplota

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Sončna energija, d. o. o.
Avtorji inovacije: Igor Hrovatic

HIBRID FV-TOPLOTA pretvarja sončno energijo v električno in toplotno energijo hkrati. Same FV-celice so narejene tako, da absorbirajo sončno energijo, vendar je le od 14 do17 % pretvorijo v električno. Preostali del sončne energije se sprosti v obliki toplote. Toplotno energijo z našim HIBRIDOM odvedemo prek toplotnega izmenjevalnika na hrbtni stani. Tako pretvorimo 80 % sončne energije v koristno energijo. Hlajenje FV-celic poveča električno moč za do 15 %. Pridobljena toplotna energija dosega višino 600 W/m2. Zaradi manjših nihanj temperature se življenska doba FV-celic poveča. Hibrid je mogoče koristno uporabiti v sklopu turističnih objektov, hotelov, v kombinaciji s toplotno črpalko, za segrevanje sanitarna vode in za predgretje vode v industriji.

Spletna stran: http://www.soncna-energija.si


ID 102 / G4 Organic Bubble Keno s 6, 8 ali 10 igralnimi mesti

Podjetje: Elektronček, d. d.
Avtorji inovacije: Elektronček, d. d.

Podjetje Elektronček, d. d., je na mednarodnem trgu avtomatiziranih igralnih aparatov z več igralnimi mesti na vodilnem tržnem mestu. G4 Organic Bubble Keno je prvi elektromehanični igralni aparat z igro Keno. Avtomatizacija žive igre prinaša lastnikom in igralcem mnoge prednosti. Igra poteka mnogo hitreje, modularna zasnova omogoča prilagodljivo število igralnih mest in s tem igralcev, ki lahko naenkrat sodelujejo pri igri. Igralni aparat uporablja mehanični generator naključnosti in igralcem ponuja pristno izkušnjo žreba, saj lahko opazujejo kupolo z žogicami. Igralni aparat je kompakten in zaščiten tako z mehaničnimi kot optičnimi stikali, kar onemogoči morebitne poizkuse goljufij.

Spletna stran: http://www.elektroncek.eu


ID 104 / Inoviranje sistema turbine BANKI

Spletni katalog inovacij

Avtorja inovacije: Janez Gorjanc, univ. dipl. ing, Marjan Aljančič

Tehnična zasnova izuma je bila usmerjena v iskanje hidrodinamično zanesljive, v vseh možnih situacijah obratovanja zadovoljive konstrukcijske rešitve za regulacijo pretoka vode pri turbini sistema BANKI. V širokem razponu sprememb vodnega potenciala naj bi bil tako zagotovljen optimalni možni energetski izkoristek. V kontekstu zastavljenega problema gre za regulacijo pretoka vode s pomočjo turbinskega zapirala, ki zagotavlja vedno največjo možno koncentracijo vodnega curka in optimalno, s konstrukcijo določeno polnjenje lopatic rotorja v razširjenem razponu spremenljivega pretoka.

Turbina pri uporabi izuma tako omogoča razpon pretočne vode do razmerja 1 : 9, z optimalnim izkoristkom vode (pričakovani izkoristki: zg. 90 %, sp. 80 %).

Turbina BANKI z izumom v inštalaciji, konfuzor in sklop sesalne cevi (difuzor) imajo predvsem zaradi povečane požiralnosti, tj. visokega izkoristka vodnega potenciala, in primerjalno precej nižjega vložka v investicijo bistveno prednost tako pred obstoječo področno tehniko kot tudi pred tehniko višjega cenovnega razreda (npr. Pelton, Francis in Kaplan). Velika prednost inovirane turbine se pokaže predvsem na področju gradnje malih hidroelektrarn s pretoki vode od 0,05 do 4 m3/sek in vodnimi padci od 2 do 150 m.


ID 106 / PID - Player Information Display

Spletni katalog inovacij

Podjetje: Elektronček, d. d.
Avtorji inovacije: Tomaž Fink, Blaž Vrabec, Simon Berlec, Sašo Palma

PID - Player Information Display je dodaten sistem za tretjo in četrto generacijo Elektrončkovih igralnih avtomatov za ruleto in igre s kockami, ki v realnem času igralce obvešča o podrobnih statističnih podatkih. Sistem PID na enem ali več zaslonih prikazuje podrobne podatke o igri, kot so zadnjih 20 rezultatov, grafični prikaz najbolj in najmanj zastopanih rezultatov, razmerja med zastopanostjo lihih in sodih rezultatov, črnih in rdečih polj in sliko kamere, ki spremlja dogajanje na ruletnem krožniku oziroma na mizi s kockami. Kot samostoječa enota lahko stoji poleg igralnega avtomata, lahko se priklopi na obstoječe zaslone v salonu, pri večjih avtomatih pa se lahko vgradi v avtomat in tako prihrani prostor.

Spletna stran: http://www.elektroncek.eu

Arhiv: 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009