"Even a mistake may turn out to be the one thing necessary to a worthwhile achievement."Author: Henry Ford


Vítame Vás!Navštívili ste webovú stránku Slovinského centra pre hospodársku súťaž a inováciu (SCHI). SCHI je špeciálny program Verejnej agentúry Slovinskej republiky pre podnikanie a zahraničné investície (JAPTI) financovaný slovinským Ministerstvom hospodárstva.

Poslaním JAPTI je podporovať hospodársku súťaž v Slovinsku, a to prostredníctvom technickej a finančnej pomoci podnikateľom a investorom. Je to ústredný bod kontaktu pre súčasných i budúcich slovinských podnikateľov, zahraničných investorov, miestnych vývozcov a dovozcov. Úzko spolupracuje so strategickými orgánmi vrátane vlády Slovinskej republiky a miestnych úradov, ako aj s komerčnými, obchodnými a profesionálnymi asociáciami.

SCHI predstavuje aktívne rozhranie medzi používateľmi a ich potrebami a iným podporným prostredím. Naším hlavným cieľom je spájanie obchodných subjektov, ktoré pôsobia v rôznych sférach inovácie. Chceme zlúčiť ich aktivity a dosiahnuť, aby boli prispôsobené pre používateľov.

Webová stránka Imam idejo! je interaktívny nástroj pre tvorivých používateľov, ktorí hľadajú finančnú, technickú, právnu a inú podporu pre svoje sofistikované vynálezy alebo predbežné schémy. Slovinský výraz Imam idejo! znamená Mám nápad!. Je to výzva pre tvorivých ľudí. V súčasnosti je webová stránka k dispozícii len v slovinskom jazyku, no v blízkej budúcnosti pre Vás pripravujeme aj jej anglickú verziu.

Ak sa chcete skontaktovať so slovinskými hi-tech spoločnosťami alebo podpornými inštitúciami z rôznych typov obchodného prostredia, prípadne si len prezrieť zoznam vynálezcov zo Slovinska, kliknite na jednotlivé odkazy. Zároveň budete mať možnosť nazrieť do časti výmena nápadov.

Ak máte záujem investovať v Slovinsku, chcete investovať do jeho ekonomiky a občanov, neváhajte a obráťte sa na našu Agentúru a Centrum. Naším poslaním je plniť funkciu užitočného a efektívneho zdroja pre potreby používateľov.  

JAPTI
Verejná agentúra Slovinskej republiky pre podnikanie a zahraničné investície
Verovskova 60
1000 Ljubljana, Slovenia, EU

Telefón: +386 (0)1 5891 870
Fax: +386 (0)1 5309 812
Elektronická pošta: kbqujAkbquj/tj