»Innovation is a keynote of competitiveness.«Author: Michael Porter


Добре дошли!Намирате се на сайта на Словенския Център за Конкурентноспособност и Иновативност (СЦКИ). СЦКИ специална програма на Обществената Агенция на Република Словения за Предприемачество и Чужди Инвестиции (ОАПЧИ) финансирана от Министерството на Икономиката.

Мисията на ОАПЧИ е да подобри конкурентноспособността на Словения чрез техническа и финансова асистенция за предприемачи и инвеститори. Тя е точката на контакт между съществуващи и бъдещи Словенски предприемачи, чужди инвеститори, местни износители и вносители и работи в тясна връзка с ключовите стратегически актьори, включително и Словенското Правителство и местните власти, както и бизнес, търговските и професионални организации.

СЦКИ е активен интерфейс между потребителите с техните потребности и положителното им обкръжение. Нашата главна цел е да свържем бизнес единици, които действат в различни сфери на иновацията. Желаем да свържем дейностите им и да ги приближим до потребителя.

Уеб сайтът Imam idejo! Е интерактивен инструмент за иновативни потребители, които търсят финансова, техническа, правна и друг вид поддръжка, свързана с ценни иновации или общи схеми. Словенската фраза Imam idejo! означава Имам идея!. Това е протегната ръка към иновативните хора. В момента страницата е само на словнски език, но в близко бъдеще ще я имаме и на английски език, специално за Вас.

Ако желаете да влезете в контакт с високотехнологични словенски компании или релевантни институции от разлино бизнес обкръжение, или само да прегледате списъка инвеститори от Словения, кликнете на линковете. Освен това, имате възможност и да погледнете размяната на изобретения.

Подканяме Ви да влезете в контакт с Агенцията и Центъра ако имате намерение да инвестирате в Словения, нейната икономика и нейните хора. Нашата мисия е полезно и ефективно да отговаряме на нуждите на нашите потребители.

JAPTI (ОАПЧИ)
Обществена Агенция на Република Словения за Предпиемачество и Чужди Инвестиции
Verovskova 60
1000 Любляна

Телефон: +386 (0)1 5891 870
Факс: +386 (0)1 5309 812
Електронната поща: kbqujAkbquj/tj