Država namenja denar za razvoj socialnega podjetništva

27.02.2012

V začetku februarja je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve preko javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, razpisalo več kot 4 milijone evrov. Sredstva se bodo črpala do vključno leta 2015.

Predmet javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim ciljnim skupinam na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) v skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu in bodo prispevali k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih dejavnosti:

  • razvoju novih ali širitvi obstoječih tržnih dejavnosti;
  • usposabljanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin za delo v okviru razvite tržne dejavnosti in
  • ustvarjanju novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin v okviru razvite tržne dejavnosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva osebam iz ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta.

Rok za oddajo prijav je do vključno 3. 4. 2012, do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani.  

 

 

Nazaj