Odprta javna razprava o evropskem programu financiranja inovacij

02.04.2012

Direktorat za znanost in tehnologijo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je na svoji spletni strani objavil osnutek novega evropskega programa za sofinanciranje raziskav in razvoja Horizont 2020, z namenom javne razprave do oblikovanja končnega uradnega stališča Republike Slovenije do tega programa.

Obzorje 2020 (Horizont 2020) je finančni instrument za izvajanje Unije inovacij, vodilne pobude Evropske unije, katere cilj je zagotavljanje globalne konkurenčnosti Evrope. V obdobju šestih let (2014-2020) bo z 80 milijardami evrov proračuna ta program EU za raziskave in inovacije prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarski rasti v Evropi.

Obzorje 2020 prinaša poenostavitve na podlagi enotnih pravil. Program prinaša novost, in sicer bo združeval vsa financiranja raziskav in inovacij, ki so trenutno na voljo v okviru različnih programov EU. Predlog programa je bil objavljen konec novembra 2011, razprava o njem in predlogi pa bodo potekali približno dve leti.

Ključni poudarki Programa Obzorje 2020 so:

  • Odličnost v znanosti - Okrepiti položaj EU na področju znanosti z namenskim proračunom 24,5 milijard evrov. To bo zagotovilo spodbudo za vrhunskih raziskav v Evropi, vključno z za 77% večjimi sredstvi za Evropski raziskovalni svet (ERC).
  • Vodilna vloga industrije - Okrepiti vodilni položaj na področju inovacij s  17,9 milijardami evrov. To pomeni večje naložbe v ključne tehnologije, boljši dostop do kapitala in podpore za mala in srednja podjetja.
  • Družbeni izzivi - Nameniti 31,7milijard evrov za reševanje vprašanj kot so vplivi podnebnih sprememb, razvoj trajnostnega prometa in mobilnosti, dostopnost energije iz obnovljivih virov, zagotavljanje varnosti živil, ali spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.
  • Obzorje 2020 bo prispevalo k reševanju družbenih izzivov, s pomočjo za premostitev vrzeli med raziskavami in trgom. Program bo dopolnjen z ukrepi za dopolnitev in nadaljnji razvoj Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) do leta 2014. Ti ukrepi bodo namenjeni odpravljanju ovir za vzpostavitev resnično enotnega trga za znanje, raziskave in inovacije.

Pripombe, komentarje, predloge, kritike in mnenja posredujete na naslov: ipsj{po3131/nw{uAhpw/tj. Razprava bo odprta predvidoma do konca leta 2012.

Spletna povezava na dokumente Obzorje 2020 na MVZT

Spletna stran programa Obzorje 2020 Evropske unije

Nazaj