Novi ukrepi za spodbujanje socialnih podjetij

03.01.2012

Socialna podjetja so podjetja, ki imajo pozitiven družbeni vpliv in v okviru svojih podjetniških ciljev skušajo prispevati k družbenim ciljem in ne le zgolj k povečanju dobička.

Sektor socialnih podjetij v Evropi je čedalje večji in predstavlja že 10 % vseh evropskih podjetij ter zaposluje več kot 11 milijonov ljudi. Čeprav ta podjetja pogosto prejemajo javno podporo, so za njihovo rast še vedno ključne zasebne naložbe prek skladov, ki vlagajo v socialne podjetnike. Takšni specializirani skladi za solidarnostne naložbe pa so redki in premajhni. Čezzmejne naložbe v takšne sklade so po nepotrebnem zapletene in drage.

Evropska komisija je v začetku meseca decembra podala predlog uredbe, ki polaga temelje za močan evropski trg skladov za solidarnostne naložbe. Uvaja novo oznako „evropskih skladov za socialno podjetništvo“, s ciljem, da bodo vlagatelji lahko enostavno prepoznali sklade, ki vlagajo v evropska socialna podjetja.

Pristop je enostaven: ko bodo izpolnjene zahteve iz predloga, bodo upravitelji skladov za solidarnostne naložbe svoje sklade lahko tržili po vsej Evropi. Za pridobitev oznake bo moral sklad dokazati, da je velik odstotek naložb (70 % vplačanega kapitala vlagateljev) namenjenih podpori socialnih podjetij. Enotna pravila o razkritju bodo zagotavljala, da bodo vlagatelji dobili jasne in učinkovite informacije o teh naložbah.

Z roko v roki pa stopata tudi socialne inovacije in socialno podjetništvo. Več o tem kako pomembno je prepletanje teh dveh področij, predvsem sedaj v težjih gospodarskih in socialnih razmerah, si lahko preberete na naslednji povezavi.

Pospešen razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji gre pričakovati tudi po novem letu, saj stopi v veljavo Zakon o socialnem podjetništvu, s 1.1.2012. Več o socialnem podjetništvu in o pogojih ustanavljanja socialnega podjetja si lahko preberete tudi na našem spletnem portalu Podjetniški portal.

 

Nazaj