Za podjetja namenjenih 150 milijonov evrov ugodnih posojil

16.12.2011

V obdobju od 2011 do 2013 bo prek SID banke podjetjem na voljo za skupno 150 milijonov evrov posojil, ki bodo imela zaradi nizke obrestne mere status državne pomoči.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v sodelovanju s SID banko oblikovalo ukrep finančnega inženiringa za podporo tehnološko razvojnim projektom.  Ministrstvo je za izvajanje ukrepa namenilo 50 milijonov evrov, SID banka pa je zagotovila še dodatnih 100 milijonov evrov.

Na razpis pri SID banki se lahko prijavijo podjetja iz katere koli panoge. Prijavijo se lahko podjetja, ki bodo imela še ne začetih razvojnih projektov. Posojila so namenjena za uvajanje novih izdelkov na trg ali uvajanje novih rešitev v podjetju, njihova vrednost bo od 200.000 do 18,5 milijona evrov, delež financiranja pa bo do 75 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Predvidena ročnost bo do 12 let, pri čemer bo mogoč tudi moratorij, obrestna mera pa po predvidevanjih do 2 odstotka in pod referenčno obrestno mero, ki je meja za državno pomoč.

To je eden ukrepov spodbujevalno-razvojne platforme, ki jo je oblikovala SID banka. V okviru te platforme načrtujejo ukrepe tudi na drugih področjih, kot so ekologija, energetska učinkovitost in infrastruktura, ki bodo pomembne za črpanje evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi 2014-2020.

Nazaj