Kako na začetku poslovne poti izboljšati svoj poslovni uspeh?

26.01.2012

Na vsaki podjetniški poti se podjetniki soočajo z ovirami, težavami in so vedno na novih preizkušnjah. Ob začetku poslovnega leta z vami delimo nekaj klasičnih nasvetov kako lažje premostiti začetne podjetniške težave.

Spodaj je podanih 7 nasvetov kako izboljšati vaše možnosti za dober poslovni uspeh:

  1. JASNO SPOROČILO:  Zelo jasno opredelite to kar želite početi ali počnete, predvsem do potrošnikov in vlagateljev . Le-ti morajo imeti jasno sliko v kategorijo podjetij vas bodo kategorizirali po vrsti dejavnosti. Ta jasnost se mora odražati predvsem v vašem poslovnem načrtu, sicer obstaja velika možnost, da ostane vaš posel spregledan.
  2. PARTNERSTVA:  Ko vstopate v posel ga ne začenjajte s partnerstvom v deležu 50:50, saj obstaja velik odstotek propadlih podjetij s takšnim deležem lastništva. Če že, mora biti v tem partnerstvu jasno kdo je vodja, direktor tisti, ki prevzema osebno odgovornost za svoje odločitve. Razmerja, odgovornosti in pravice morajo biti v partnerstvu jasno razmejene že v začetku poslovanja.
  3. DOKUMENTACIJA:  Poskrbite, da boste arhivirali vse pogodbe  in ostale pomembne dokumente.  Po sestanku s poslovnim partnerjem je pametno sestaviti povzetek dogovorjenega in posredovati v vednost vsem udeleženim na sestanku.
  4. NAPOVED PRODAJE: Večina poslovnih načrtov ni razkritih, ker so cilji prodaje nerealni. Kako določiti pravi odstotek rasti v prodaji za prihodnje leto ali več let. Če ste začetnik in nimate podatkov o pretekli prodaji se naslonite na podatke iz panoge in konkurenčnih podjetij. Letne podatke spremljajte sproti na četrtletje.
  5. INTELEKTUALNA LASTNINA: Dandanes je skoraj vsak posel že odvisen od intelektualne lastnine, z znanjem je moč doseči konkurenčno prednost. Poskusite razumeti zakaj pri skrbi in zaščiti za intelektualno lastnino gre. Obstaja nekaj pomembnih virov informacij tudi v Sloveniji, kot je npr. naš portal Imam idejo ali Urad RS za intelektualno lastnino.
  6. TRŽENJE: Biti opažen, ustvarjanje mostu med vami in vašimi potencialnimi kupci je ključno za vsak posel.  Vedeti morate na kakšen način se želite predstaviti kupcem, kaj je vaša konkurenčna prednost pred ostalimi podjetji, ki ponujajo na trgu podobno ali isto storitev, proizvod- kako to izpostaviti na najbolj učinkovit način.
  7. NAČRTOVANJE: Naj vam ne vzame preveč časa.  Naredite načrt in lotite se posla takoj,
    opravite načrtovano do konca, sicer ne boste dosegli zastavljenega cilja.

 

Nazaj