Nova inovacijska središča Evrope

21.12.2011

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) bo v obdobju 2014–2020 znatno okrepil prizadevanja za spodbujanje inovacij in podjetništva v EU ter ustvaril šest novih čezmejnih inovacijskih središč, imenovanih skupnosti znanja in inovacij (SZI).

Evropska Komisija je za ta namen v prihodnjem finančnem okviru namenila 2,8 milijarde EUR , s čimer bo lahko EIT razširil in utrdil delovanje obstoječih SZI, ki se bodo ukvarjale s podnebnimi spremembami, trajnostno energijo ter IKT.

EIT združuje odlične visokošolske izobraževalne ustanove, raziskovalna središča in podjetja z namenom reševanja velikih družbenih izzivov na inovativen način. Dopolnjuje druge evropske pobude na področju izobraževanja in raziskovanja in predstavlja osrednji del novega okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (za več informacij glej MEMO/11/851). Komisija namerava ustanoviti nove SZI v dveh fazah.

Prve skupnosti znanja in inovacij, ustanovljene leta 2014, se bodo ukvarjale z naslednjimi vprašanji:

  • inovacije za zdravo življenje in dejavno staranje (izboljšanje kakovosti življenja in blaginje državljanov vseh starosti);
  • hrana za prihodnost (trajnostna oskrbovalna veriga od vil do vilic);
  • surovine (trajnostno odkrivanje, pridobivanje, predelava, recikliranje in uporaba nadomestnih surovin)

Skupnosti znanja in inovacij, ustanovljene v naslednjem valu, leta 2018, se bodo osredotočale na:

  • proizvodnjo z dodano vrednostjo (razvoj konkurenčnejših, trajnostnih in okolju prijaznih proizvodnih postopkov);
  • pametne varne družbe (odpravljanje varnostnih vrzeli Evrope z razvijanjem in uporabo inovativnih rešitev IKT) ter
  • mobilnost v mestih (zagotavljanje bolj zelenega, bolj vključujočega, varnejšega in pametnejšega sistema mobilnosti v mestih).

Teme so bile izbrane na podlagi meril Komisije po javnem posvetovanju z inovacijsko skupnostjo.

Nazaj