2,5 milijarde evrov za krepitev konkurenčnosti v Evropi

05.12.2011

Spodbujanje dostopa do financiranja in podjetniške kulture, vključno z ustanavljanjem novih podjetij, je osrednja tema novega evropskega programa finančne podpore. Program za konkurenčnost podjetij in MSP COSME s proračunom 2,5 milijarde evrov v obdobju 2014–2020 je finančni instrument, ki bo v veliki meri nadaljeval dejavnosti v okviru sedanjega Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP).

Novi program je zlasti namenjen: 

  1. podjetnikom, zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP), za lažji dostop do financiranja podjetij;
  2. državljanom s težavami pri ustanavljanju in razvoju lastnih podjetij za samozaposlitev; 
  3. organom držav članic za večjo pomoč pri njihovih prizadevanjih pri pripravi in izvajanju učinkovite reforme politik.

Program naj bi sprostil potencial rasti podjetij, usmerjen pa bo k spodbujanju realnega gospodarstva. Program za konkurenčnost podjetij in MSP se bo osredotočil na finančne instrumente in podporo internacionalizaciji podjetij. Poleg tega bo poenostavljen in bo tako bolj koristil malim podjetjem. Program ima naslednje splošne cilje:

Izboljšati dostop do financiranja za MSP v  obliki kapitala in dolga:

  1. instrument za naložbe v fazi rasti bo MSP prek finančnih posrednikov zagotavljal tržno usmerjeno, vračljivo financiranje z lastniškim kapitalom, predvsem v obliki tveganega kapitala.
  2. instrument za posojila bo MSP zagotavljal ureditev za neposredno ali drugo delitev tveganja s finančnimi posredniki za zagotavljanje posojil.

Izboljšati dostop do trgov v Uniji in v svetu:

  1. V rast usmerjene podporne storitve za podjetja bodo zagotovljene prek mreže Enterprise Europe Network, s čimer bo olajšana širitev poslovanja na enotnem trgu. Program bo zagotavljal poslovno podporo MSP tudi zunaj EU.
  2. Na voljo bo tudi podpora mednarodnemu industrijskemu sodelovanju, namenjena zlasti zmanjševanju razlik med regulativnimi in poslovnimi okolji EU ter njenih glavnih trgovinskih partneric.

Spodbuditi podjetništvo:

Ukrepi bodo vključevali razvoj podjetniških spretnosti in pristopov, zlasti med novimi podjetniki, mladimi in ženskami.

Program naj bi na leto pomagal 39.000 podjetjem, ki bi tako letno ustvarila ali ohranila 29.500 delovnih mest ter dala na trg 900 novih proizvodov, storitev ali postopkov.

Podjetniki, zlasti tisti, ki bodo želeli začeti s čezmejnimi dejavnostmi, bodo imeli lažji dostop do posojil, saj je za evropska podjetja na voljo predvidoma 3,5 milijarde evrov dodatnih posojil in naložb. Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 2,5 milijarde evrov, od tega bo 1,4 milijarde dodeljenih finančnim instrumentom. Preostanek bo porabljen za financiranje mreže Enterprise Europe Network, mednarodnega industrijskega sodelovanja in podjetniškega izobraževanja.

Nazaj