Najava razpisa v letu 2012 za zagon podjetij

12.12.2011

Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2012 ponovno ponudil subvencije za zagon podjetij P2, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.V letu 2012 je namenjenih 4,1 milijona evrov.

Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Namen razpisa je podpirati skupino podjetij, ki so v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.

Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. Hkrati s tem pa podjetja prav v tej fazi potrebujejo ob finančni pomoči tudi pomoč in podporo pri prvih poslovnih procesih oz. pri prodoru na zastavljena tržišča. Zato se bodo izbrana podjetja v letu 2012 morala vključiti v enega izmed organiziranih programov usposabljanja.

Podjetja, ki se na razpis prijavljajo prvič in izpolnjujejo pogoje za ciljno skupino A:

 • Podjetje mora biti ustanovljeno v letu 2011,
 • Podjetje mora biti najkasneje ob oddaji vloge član tehnološkega parka, univerzitetnega ali podjetniškega inkubatorja,
 • Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas, najkasneje ob podpisu pogodbe s SPS-om.
   

Pogoj, ki izhaja iz vstopnih meril za ocenjevanje projektov: Podjetje bo moralo prejeti minimalno 25 točk na podlagi dveh vstopnih meril in sicer:

 1. Uvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija (max. možnih 25 točk) in
 2. Višina osnovnega kapitala v podjetju (max. možnih 25 točk).


Upravičeni stroški:

 • računalniška oprema,
 • plače zaposlenih, max 1.600 EUR (I Bruto),
 • promocija, max 2.000 EUR za ciljno skupino A,
 • najem opreme, max 5.000 EUR,
 • najem poslovnih prostorov,
 • stroški organiziranih programov usposabljanja in mentoriranja, ki se že tržijo in vsebujejo različne delavnice, usposabljanja in individualna srečanja z mentorji (obvezna vključitev),
 • patentna zaščita, ipd.

Ostali pogoji in merila so dosegljivi na naslednji povezavi.

Nazaj