JAPTI spodbuja razvoj inovacij z Inovacijskim vavčerjem

15.11.2011

Javni razpis "Inovacijski vavčer", ki ga je JAPTI objavil letos spomladi, je bil med podjetji zelo dobro sprejet, saj je zanimanje podjetij močno presegalo finančni okvir javnega razpisa.

Namen Inovacijskega vavčerja je spodbujanje sodelovanja med podjetji in zunanjimi izvajalci oz. svetovalci pri pripravi in izvedbi projekta z namenom zaščite pravice industrijske lastnine ter spodbujanje podjetij k aktivni vlogi pri izboljšanju prepoznavnost podjetja oz. njegovih produktov na trgu.

Z razpisom je JAPTI podprl 74 podjetij v skupni višini 1,1 mio EUR. Pri izvedbi projektov je sodelovalo 69 zunanjih izvajalcev in sicer 23 raziskovalnih organizacij, 14 samostojnih raziskovalcev, 30 podjetij, ki ponujajo oblikovalske storitve in 2 oblikovalca vizualnih komunikacij.

S pomočjo odobrenih sredstev in s pomočjo zunanjih izvajalcev so podjetja realizirala načrtovane projekte. Eden od rezultatov projektov je bila zaščita industrijske lastnine. 28 podjetij, katerim smo namenili polovico sredstev, je oddalo vlogo za pridobitev pravice industrijske lastnine v obliki patenta, 14 podjetij je oddalo vlogo za pridobitev pravice industrijske lastnine v obliki modela in 32 podjetij v obliki  znamke. Večina je industrijsko lastnino zaščitila pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Tekom izvajanja projektov je 37 podjetij skupaj z zunanjimi izvajalci pripravilo tudi priročnik za uporabo celostne grafične podobe podjetja/proizvoda/storitve. Razpis je za letos zaključen.

 

 

Nazaj