Vabljeni na brezplačna svetovanja na 6. Slovenskem forumu inovacij

07.11.2011

Osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, 6. Slovenski forum inovacij, bo tudi letos poleg razstave najboljših slovenskih inovacij ponudila številne spremljevalne aktivnosti, ki so za vse obiskovalce dogodka brezplačne. Obiskovalci imajo možnost prijave na brezplačna individualna svetovanja v Poslovnem in Tehnološkem stičišču ter v Mednarodnem emporiumu.

V okviru prireditve bodo 22. in 23. novembra 2011 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekale številne delavnice, predavanja in okrogle mize, namenjene podjetnim in inovativnim posameznikom ter vsem, ki jih to področje zanima. Na celotno prireditev je VSTOP PROST.

Program prireditve je razdeljen v štiri vsebinske sklope, ki bodo potekali vzporedno in so namenjeni različnim ciljnim skupinam, vsebina posameznega sklopa pa je objavljena na www.foruminovacij.si/sfi/program.Tematika letošnjih izobraževalno-programskih sklopov je usmerjena v spodbujanje obiskovalcev k ustvarjalnosti, inovativnosti in iskanju rešitev, ki odgovarjajo na konkretne potrebe trga oziroma kupcev in ki ustvarjajo dodano vrednost inovativnim izdelkom in storitvam,  tudi s pomočjo ustvarjalnih industrij.

Osrednji del 6. Slovenskega foruma inovacij bo razstava najboljših slovenskih inovacij. Letos bo v obliki sejemske razstave javnosti predstavljenih 55 inovacij - 36 proizvodov, 14 storitev in 5 poslovnih modelov. Med njimi jih bo kar 44 svojo inovacijo predstavilo tudi na odprtem odru. Urnik njihovih predstavitev na odprtem odru je objavljen v programu Odprtega odra.

Obiskovalcem bodo v okviru dogodka na voljo številna brezplačna strokovna svetovanja in individualni razgovori, ki bodo potekali po načelu mentorstva »ena na ena.« Na svetovanja se morajo zainteresirani prijaviti preko spletne strani www.foruminovacij.si.

Poslovno stičišče podjetnikom in inovatorjem ponuja priložnost za pridobivanje novih poslovnih znanj in informacij o možnostih iskanja razvojnih virov financiranja. Letos v Poslovnem stičišču sodeluje več strokovnjakov z različnih poslovnih področij, kot so denimo pridobivanje nepovratnih in drugih finančnih sredstev, ustanovitev podjetja, poslovna strategija, raziskave in analize trga, pravna zaščita intelektualne lastnine, marketinška pomoč in vstop na tuje prodajne trge.

Poleg tega bo obiskovalcem prireditve omogočeno tudi individualno tehnično-tehnološko svetovanje v okviru Tehnološkega stičišča, kjer bo 20 tehnoloških svetovalcev, visoko specializiranih in z dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju dela. Obiskovalcem bodo poskušali svetovati glede konkretnega tehničnega problema, jih ustrezno tehnično-teoretično ali praktično usmeriti, ponuditi možne pristope in jih povezati z morebitnimi tehnološkimi partnerji.

Letos bo v okviru prireditve prvič organiziran tudi Mednarodni emporium, kot stična točka mreženja med slovenskimi in tujimi poslovnimi partnerji, ki bo potekal v sredo, 23. novembra 2011. Na njem se bodo predstavili slovenski poslovni klubi v tujini, katerih delovanje sofinancira JAPTI, in podjetjem na individualnih srečanjih nudili možnost individualnih razgovorov  o vstopu na tuje trge.

Organizator Slovenskega foruma inovacij je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) s finančno podporo Ministrstva za gospodarstvo.

 

Nazaj