Zapiranje snovnih poti – strateški izzivi in praktične izkušnje

20.10.2011

Ob predstavitvi ciljev projekta Mreže Od zibke do zibke bo prihodnji teden v okviru strateške razprave možnost predstaviti tudi poglede predstavnikov ključnih skupin deležnikov o strateških dimezijah t.i. zelenih konceptov, kamor spada tudi koncept Od zibke do zibke.

Gre za prvo strateško razpravo, ki je popolnoma posvečena vpogledu v trende, ideje in priložnosti, ki bi Sloveniji lahko pomagale prestopiti v ekonomijo zaprtih snovnih poti.

Snovna učinkovitost in zapiranje snovnih poti postajata vedno bolj pomembni temi, ki narekujeta oblikovanje politik, tako na ravni EU, kot tudi na ravni posameznih držav članic. Vplivata tudi na oblikovanje politik v podjetjih, ki so primorana investirati v izboljšanje snovne učinkovitosti, če želijo ohraniti ali izboljšati svojo konkurenčnost. Številne države in tudi podjetja so spoznala pozitivne poslovne učinke poslovne miselnosti, ki ne pozna koncepta odpadka.

Dogodek bo zaključila projekcija dokumentarnega filma »Waste equals food«. Ta je na Nizozemskem spodbudil ključne deležnike, da so začeli razmišljati v smeri oblikovanja ekonomije zaprtih snovnih zank.

Dogodek se bo odvijal 25. oktobra 2011, v VENTOVARNI, na Masarykovi cesti 17 v Ljubljani.

 

 Program dogodka (PDF, 676 kb)

Nazaj