Uspešnost podjetij v Sloveniji primerljiva z evropskimi

28.10.2011

Evropska komisija je izvedla raziskavo stanja malih in srednjih podjetij, kot oceno dela podjetij, katerega cilj je oceniti pogoje in trende evropskih držav članic in 10 partnerskih držav.


Raziskava kaže sledeče rezultate:

  • pričakuje se krepitev malih in srednjih podjetij po finančni krizi, obenem pa se s krepitvijo pričakujejo slabši učinki na zaposlovanje,
  • mala in srednja podjetja, na področju proizvodnje in trgovanja so najbolj prizadeta,
  • Slovenija dosega boljše ali vsaj povprečne rezultate v primerjavi z EU povprečjem, v večjem delu t.i. Akta za mala podjetja (ang. Small Business Act- SBA),
  • leta 2010 in 2011 je Slovenija obravnavala vsa razen enega izmed desetih področij SBA s ciljno usmerjenimi ukrepi politike, s poudarkom za lažji dostop do financ, izvajanja programa "pomisli najprej na male" in podjetniškega izobraževanja.

Evropska komisija  želi v Aktu za mala podjetja skozi 10 načel in sklop zakonodajnih predlogov usmerjati in spodbujati izvajanje politik na ravni EU in na ravni posameznih držav. Več o Aktu za mala podjetja na naslednji povezavi.

Na naslednji povezavi je dosegljivo podrobnejše poročilo o Sloveniji.

 

 

Nazaj