Inkubator Sežana praznuje dvajseto obletnico

06.10.2011

Podjetniški inkubator v Sežani je pred kratkim praznoval 20 let obstoja. V njem je 36 podjetij, ki so lani ustvarila več kot četrtino dobička vseh podjetji v kraških občinah.

Inkubator Sežana je v času svojega obstoja pomagal več kot 90 podjetjem, 70 od teh jih je preživelo. Nekdanji in sedanji inkubiranci zaposlujejo 300 oseb. Če pa bi šteli tudi delovna mesta, ki so jih družbe prenesle iz regije in države, je bilo vseh skupaj ustvarjenih več kot tisoč.
 
Občina Sežana, ki se je na začetku 90. let spopadla s propadom podjetij in povečanjem števila brezposelnih, ter svetovalno podjetje Sloveneta iz Sežane sta v času, ko še ni bilo govora o javno-zasebnem partnerstvu in ko država še ni vedela, kaj bi s podjetniškimi inkubatorji, v prostorih propadle Iskre ustanovili eno prvih »valilnic« novih podjetij pri nas. Sežanski inkubator je izmed 16 tedaj ustanovljenih v Sloveniji, edini še delujoč.

Direktor Inkubatorja Sežana, Stojan Gorjup pravi, da je njihov cilj ustvarjati podjetja, ki bi poslovala s čim večjim dobičkom in ustvarjala čim več kakovostnih delovnih mest. Dolgo časa so bili največji poslovno inovacijski center, prehitel jih je le Tehnološki park Ljubljana.
 
V sežanskem inkubatorju imajo mlada podjetja v triletni dobi inkubacije popust pri najemnini, pomagajo pa jim pri ustanavljanju, začetni rasti, povezovanju s centri znanja in z drugimi podjetji ter s kandidiranjem na razpisih. Zaradi zelo ugodnih pogojev in celovite storitve so pod svojo streho privabili tudi izjemno inovativna podjetja iz Italije.

Podjetniški inkubator Sežana spada v mrežo Subjektov inovativnega okolja, katerega delovanje sofinancira JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investiceij skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo.

Nazaj