Priznanja obrtnikom za povezovanje gospodarstva z znanostjo

23.09.2011

Letos je sekcija elektronikov in mehatronikov, skupaj z odborom za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici in njenimi partnerji, prejela dvoje posebnih sejemskih priznanj.

Letos je eno sejemsko priznanje podelila komisija Celjskega sejma za celovito predstavitev novih tehnologij na področjih; elektronike, mehatronike, avtomatike, robotike, informacijsko komunikacijskih tehnologij, energetike in mikro ter nanotehnologij. Komisija je upoštevala tudi primer dobrega sodelovanja med akademsko, znanstveno in gospodarsko sfero.

V okviru sekcije in omenjenega odbora se je predstavil tudi Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut v Ljubljani, VSŠ ŠC Ptuj in številni predstavniki inovativnih in razvojno naravnanih podjetji. V

 okviru zanimive in celovite predstavitve pa so bili predstavljeni tudi dijaki iz srednje elektro in računalniške šole iz Maribora, ki so letos osvojili drugo mesto na svetovnem prvenstvu v robotiki. Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS, skupaj z odborom za znanost in tehnologijo namreč izjemno naklonjena spodbujanju inovativnosti in razvoju mladih že v srednjih šolah. Drugo priznanje sta sekcija in odbor za znanost in tehnologijo prejela skupaj s partnerji tudi od komisije za sejemska priznanja Obrtno podjetniške zbornice Slovenije.

Komisija pri OZS je ocenjevala celovitost sejemske predstavitve s poudarkom na visokih in naprednih tehnologijah in prikazom novih tehnoloških procesov, veliko težo pri odločitvi komisije pa je imelo dejstvo, da je sekcija elektronikov in mehatronikov skupaj z odborom za znanost in tehnologijo, izjemen primer dobre prakse sodelovanja med znanstveno sfero in
gospodarstvom, še zlasti med malimi in mikro podjetji. Sejemsko predstavitev si je ogledal tudi generalni direktor direktorata za visoko šolstvo na MVZT, dr. Stojan Sorčan, ki ni skrival navdušenja in zadovoljstva nad uspehom sekcije in odbora, njegovo mnenje je tudi bilo, da Slovenija ima razvojne potenciale, ki so evidentni in da v Sloveniji imamo znanje, vendar ga vse premalokrat pripeljemo do tržno zanimivih izdelkov. Po mnenju dr. Sorčana Slovenija potrebuje Politehnike in učinkovite mehanizme za povezovanje gospodarstva in znanosti, še zlasti pa veliko aplikativnega znanja, ki vodi do izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Dr. Sorčan je za izjemen uspeh sekcije in odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, čestital njenemu predsedniku, Janez Škrlecu,inženirju mehatronike, ter članu Sveta za znanost tehnologijo Republike Slovenije. 

Prejmnikom priznanj čestitamo tudi sodelavci na JAPTI. 

Nazaj