JAPTI pospešuje rast podjetij s Procesnim vavčerjem

19.08.2011

JAPTI je v Uradnem listu RS dne 19.8.2011 objavil Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012« v okviru katerega je na voljo 300.000 evrov.

Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Intenzivnost pomoči po tem razpisu znaša:

  • 70 % za upravičene stroške kotizacij za usposabljanja zaposlenih, članov projektne skupine, s področja naslednjih metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih: EFQM, LEAN, 6 SIGMA in BSC,
  • 50 % za upravičene stroške zunanjega strokovnjaka, ki so povezani z usposabljanji na področju izboljšanja poslovnih procesov.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 29.11.2011.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na naslednji povezavi.

Nazaj