Spoštovanje avtorskih pravic na računalniškem področju se veča

31.08.2011

V okviru prizadevanj za učinkovitejše uveljavljanje pravic intelektualne lastnine in ozaveščanje javnosti o spoštovanju avtorskih pravic na računalniškem področju je Tržni inšpektorat RS (TIRS) pripravil poročilo za Ministrstvo za gospodarstvo.

Skupina posebej usposobljenih tržnih inšpektorjev TIRS, ki na podlagi določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) izvaja upravne ukrepe v zvezi s kršitvami avtorskih pravic, je v nadzorni akciji v maju in juniju 2011 po metodi slučajnega izbora opravila inšpekcijske preglede v zvezi z računalniškimi programi pri 65 subjektih, ki zakonite uporabe niso mogli dokazati za 8,1 % programov (pregled je zajel prek 90 % vseh prisotnih računalnikov s prek 2.700 programi).

Pri 34 subjektih (52,3 %) je skupina ugotovila nezakonito uporabo vsaj enega računalniškega programa ter glede na ugotovljene kršitve in stopnjo kršitve ustrezno ukrepala zoper vsega 21 subjektov v upravnem oziroma prekrškovnem postopku.

Primerjava podatkov kaže trend upadanja kršitev. Dolgoletni rezultati nadzora TIRS kažejo, da je povprečna stopnja nezakonito uporabljenih programov okoli 12 %, nedavno izvedena akcija pa od tega odstopa, verjetno zaradi dejstva, da je bil nadzor opravljen le pri naključno izbranih subjektih. Ker to področje še ni zadovoljivo urejeno, bo TIRS s tovrstnim nadzorom nadaljeval.

 

Vir: Tržni inšpektorat RS, Poročilo o opravljenih pregledih in sprejetih ukrepih pri nadzoru spoštovanja avtorskih pravic na računalniškem področju na podlagi določil ZASP (št. 024-27/2011-9 z dne 12.07.2011).

Nazaj