Raziskujte in odkrijte kemijo!

01.08.2011

Ob Mednarodnem letu kemije, ki ga je v letu 2011 razglasil UNESCO, je zaživela nova izobraževalna spletna stran chemgeneration.com.

Ta bo mladim v pomoč pri učenju kemije, obenem pa bo opozarjala na vpliv kemije na naše vsakdanje življenje. Projekt je nastal pod okriljem družbe BASF, ki je globalni sponzor Mednarodnega leta kemije, podprle pa so ga tudi številne slovenske organizacije. Med slednjimi so tudi Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Gospodarska zbornica Slovenije. Spletna stran je del panevropskih projektov in je na voljo v 11 jezikih, tudi v Slovenščini: http://www.chemgeneration.com/si/

Chemgeneration.com, je nova interaktivna in izobraževalna spletna stran,  ki želi med mladimi  spodbuditi interes na področju kemije in obenem dvigniti raven razumevanja ključnega pomena te vede v sodobnem življenju. Spletna stran nudi podroben pregled zgodovine kemije, posameznih področij njene uporabe, kot tudi obetaven razvoj, ki ga je moč pričakovati v bližnji prihodnosti. S pomočjo bogatih multimedijskih vsebin, interaktivnih ilustracij, igric in najsodobnejših spletnih aplikacij, želi pripomoči pri izobraževanju mlajših generacij na tem področju in izboru njihove nadaljnje karierne poti.

Cilj spletne strani je vsekakor ostati živahno stičišče tudi po koncu Mednarodnega leta kemije in se uveljaviti kot pomembno izobraževalno orodje namenjeno dijakom, študentom in profesorjem ter ostalim ljubiteljem te vede.

Ob dejstvu, da so v splošnem naravoslovni in tehnični poklici deficitarni, je po podatkih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani delež prijav na univerzitetne študijske programe kemije narašča. Delež prijav v letu 2011 (2,64%) je dvakrat večji v primerjavi z letom 2003 (1,41%). Popolnoma drugačna situacija pa je pri prijavah na visokošolski študij, kjer je delež iz leta 2003 padel s 5,55% na 1,56 % v letu 2011. Znaten padec gre pripisati predvsem ukinitvi visokošolskega strokovnega študija Varstvo pri delu in požarno varstvo.

Nazaj