Inovativno družbeno podjetništvo

27.07.2011

Inovativno družbeno podjetništvo praviloma obsega kombinacijo reševanja socialnih in družbenih problemov z dobro poslovno priložnostjo.

Krizni časi ustvarjajo dodatne potrebe in priložnosti. V evropskem prostoru je stalnica, da podjetniki prepoznajo poslovno priložnost tudi na področju družbenega (socialnega) podjetništva. Svet tovrstnega podjetništva je lahko izziv tudi za vas. Kako se ga lotiti?

Najprej je treba prepoznati problem v družbi ter presoditi, ali je primeren kot podjetniška priložnost. Na voljo sta dve osnovni možnosti za ustvarjanje prihodkov:

  1. klasično socialno podjetništvo, pri čemer mislimo na prodajo blaga in storitev, ter
  2. t.i.učinkovita dejavnost.

Kot podjetnik lahko svojo dejavnost opravljate tudi tako, da družbeno učinkovito in inovativno odpravljate oziroma zmanjšujete težave in ustvarjate prihranke javnim blagajnam ali zasebnim subjektom, ki so plačniki stroškov, ki jih povzroča problem, torej naročnikom. Glavno je torej, da naročniku prihranite denar.

Poplačate se iz dogovorjenega odstotka ustvarjenega prihranka ali pa s sredstvi etičnih vlagateljev, ki vstopijo v financiranje. Model se je razvil kot odgovor na finančno krizo in pomanjkanje denarja za financiranje podjetniških projektov.

Pomemben del podpore v tujini je tudi etično bančništvo. S svojimi bančnimi produkti lahko banke aktivno spodbudijo razvoj tovrstnega podjetništva. Bančni sektor v Sloveniji v takšnem financiranju počasi prepoznava poslovno priložnost, prvi etični bančni produkti bodo na voljo letošnjo jesen na t.i. Dobri borzi.

Dodaten zagon razvoju etičnega bančništva v Sloveniji bo predvidoma dal izdelan indeks odtisa bank na trajnostni razvoj (IBTR). Odtis je mogoče narediti za celoten bančni sektor, posamezne banke ali posamezne bančne produkte. To bo omogočilo primerjavo vpliva na trajnostni razvoj in realnega družbenega učinka (social impact) delovanja bank. V Sloveniji izvaja presoje podjetje Brez dobička - inovativne družbene storitve.

V Sloveniji je sicer spodbudno podporno finančno okolje napovedano z zakonom o socialnem podjetništvu. Nekateri mehanizmi tovrstnega financiranja pa so že na voljo. Dobra borza ( http://www.dobraborza.si/ ) ponuja prva pilotna sredstva tujih etičnih vlagateljev v različnih oblikah (mikroposojila, tvegani začetni kapital, posojila, premostitvena sredstva, izdaja obveznic z družbenim učinkom).

Vir: Finance, Tadeja Mesojedec, 19.7.2011

Nazaj