Znanstvena odličnost v Sloveniji nižja kot povprečje EU

20.06.2011

Zaključki poročila o konkurenčnosti Unije inovacij za leto 2011, ki ga je pripravila Evropska komisija so, da je treba okrepiti inovacijske dosežke EU na številnih področjih, da bo lahko strategija Evropa 2020 uresničila pametno in trajnostno rast.

Evropa potrebuje „pametnejše“ naložbe v raziskave in razvoj tako na javnem kot zasebnem področju. Take naložbe pospešujejo srednjeročno rast, hkrati pa imajo proticikličen učinek v krizi. Potrebna sta tesnejše sodelovanje tako znotraj EU kot z mednarodnimi partnerji ter večja uporaba rezultatov raziskav, vključno z boljšo zaščito intelektualne lastnine.

Ključne ugotovitve poročila so: 

  1. Evropa mora pospešiti naložbe v raziskave in inovacije. 
  2. V gospodarski krizi imajo okrepljene naložbe v raziskave in inovacije proticikličen učinek. 
  3. Naložbe v inovacije morajo biti „pametnejše“ 
  4. Razvoj visoko kvalificirane delovne sile mora biti v skladu s potrebami gospodarstva. 
  5. Integracija in internacionalizacija raziskav povečujeta donos naložb. 
  6. Zaradi slabih okvirnih pogojev se znanje ne more uporabiti za proizvodnjo proizvodov in storitev, ki jih je mogoče tržiti. 
  7. Evropa ima močan tehnološki inovacijski potencial za spoprijemanje z družbenimi izzivi. 
  8. Potrebujemo bolj inovativna in hitro rastoča MSP

Vsaki dve leti bo poročilo o konkurenčnosti Unije inovacij, ki bo zajelo vseh 27 držav članic in šest pridruženih držav, s poglobljeno statistično in gospodarsko analizo glavnih značilnosti učinkovitega sistema raziskav in inovacij prispevalo k uresničevanju strategije Evropa 2020. To poročilo je prvo v okviru Unije inovacij in nadomešča dosedanja poročila o  znanosti, tehnologiji in konkurenčnosti. V celoti je dostopno na naslednji povezavi (PDF, 42,8 mb).

 Podatki za Slovenijo (PDF, 497 kb)

Nazaj