Nov javni razpis "Procesni vavčer"

22.06.2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 600.000,00 EUR za leti 2011 in 012 skupaj.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011.

Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Intenzivnost pomoči po tem razpisu znaša:

  • 70 % za upravičene stroške kotizacij za usposabljanja zaposlenih, članov projektne skupine, s področja naslednjih metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih: EFQM, LEAN, 6 SIGMA in BSC.
  • 50 % za upravičene stroške zunanjega strokovnjaka, ki so povezani z usposabljanji na področju izboljšanja poslovnih procesov.

Več informacij o razpisu je dosegljivih na naslednji povezavi.

 


 

Nazaj