Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

13.06.2011

JAPTI uvaja novo storitev za izvoznike: Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih, s katerimi bodo izvozniki pridobili nepovratna sredstva kot pomoč pri vstopu na tuje trge.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v petek, 10. junija 2011, v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Na voljo je 220.000 EUR sredstev, podjetje pa bo lahko prejelo največ 50% upravičenih stroškov projekta oz. največ 7.000 EUR.

Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter mikro, majhna ali srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

Cilj razpisa je podpreti vsaj 30 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih, ki bodo lahko dobila največ 7000 EUR oziroma 50% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, bodo stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami, upoštevani pa bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in najdlje do 10.11.2011.

Več informacij o razpisu je dosegljivih na naslednji povezavi.

Nazaj