Sprejeta evropska strategija o intelektualni lastnini

15.06.2011

Evropska komisija je sprejela celovito strategijo za posodobitev pravnega okvira pravic intelektualne lastnine, se pravi patentov, znamk, modelov in geografskih označb ter avtorske in sorodnih pravic, v podporo ustvarjalnosti in inovativnosti.

Nova pravila naj bi vzpostavila ravnovesje pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, deloma z zagotavljanjem nagrad in naložb za ustvarjalce, ter omogočila najširši možni dostop do izdelkov in storitev, varovanih s pravicami intelektualne lastnine. Namen strategije je omogočiti izumiteljem, ustvarjalcem, uporabnikom in potrošnikom, da se prilagodijo novim okoliščinam, in razširiti obseg poslovnih priložnosti.

Strategija vključuje vrsto kratkoročnih in dolgoročnih političnih akcij:

  • nadaljevanje dela v zvezi z uvedbo specializiranega patentnega sodišča za obstoječe evropske patente in enotne prihodnje patente EU;
  • prizadevanja za posodobitev sistema registracije znamk na ravni EU in na nacionalnih ravneh;
  • izvedba poglobljene analize obstoječega pravnega varstva za nekmetijske geografske označbe;
  • oblikovanje pravnega okvira za učinkovito kolektivno upravljanje avtorskih pravic, zlasti v glasbenem sektorju;
  • poenostavitev sistema licenciranja t.i. osirotelih del, kar bi omogočilo spletni dostop do velikega števila kulturnih del;
  • okrepitev boja proti ponarejanju in piratstvu s sprejetjem uredbe za okrepitev delovanja Evropske opazovalnice za ponarejanje in piratstvo, s katero bi bilo delo opazovalnice zaupano OHIM (uradu EU za znamke in modele), in uredbe, s katero bi carinski organi dobili večja pooblastila pri preprečevanju trgovine z blagom, ki krši pravice intelektualne lastnine.  

Celotna informacij je dosegljiva v slovenskem jeziku na spletnem portalu Evropske komisije.

Nazaj