Univerza za učinkovito rabo energije

21.06.2011

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani je s partnerji v okviru razpisa CIP-IEE-2011 prijavil projekt “Towards Green Universities and Zero Energy Campuses”, s katerim želijo oblikovati načrt oz. “road-map” za energetske objekte s skorajda nično porabo energije (nearly zero energy buildings).

Cilj projekta je vzpostaviti sodelovanje med univerzami, gradbenim sektorjem in ponudniki energetskih storitev iz obnovljivih virov energije. Rezultat bo načrt za 17 univerz, kako do leta 2020 čim bolj zmanjšati porabo energije na svojih objektih in lokacijah (nearly zero energy buildings). Projekt z delovnim naslovom »Green-UNI« bo tako eden prvih primerov načrta za gradnjo in obnovo, ki temelji na konceptu skoraj nične porabe energije in uporablja znanje tako iz gradbene stroke, znanje raziskovalcev z univerz kot tudi možnosti, ki jih ponujajo sodobne energetske storitve (ESCO).

Zakaj preverjati možnost učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) na primeru univerz? Stavbe fakultet in univerzitetna naselja so primer mikro okolja, ki ima specifično porabo energije in porabnike. Univerza ima tako nove kot tudi obstoječe – pogosto zgodovinske – zgradbe, za katere je značilna visoka poraba energije. Za razliko od ostalih okolij pa ima univerza tudi vrhunsko znanje in raziskovalce na področju učinkovite rabe energije. Projekt bo namreč temeljil prav na upoštevanju najsodobnejših dognanj pri načrtovanju objektov s skorajda nično rabo energije ter na vključevanju konceptov OVE in URE (in njihovega prispevka k trajnostnemu razvoju) v sam pedagoški proces v različnih znanstvenih disciplinah.

Prav ozaveščanje in izobraževanje mladih – trenutnih študentov, ki bodo postali nosilci razvoja, odločevalci, podjetniki, strokovnjaki in uporabniki – o trajnostni in učinkoviti rabi energije je bistveno za uspešen prehod iz ogljične družbe v družbo, ki si prizadeva za uravnotežen in sonaraven razvoj. Sodelovanje gradbenih podjetij ter ponudnikov energetskih storitev iz obnovljivih virov energije (ESCO) bo zagotovilo, da so predlogi uresničljivi in upoštevajo stanje na trgu ter trende. Na ta način je lahko projekt prvi korak k uresničitvi ambiciozne vizije EU o energetskih objektih s skoraj nično porabo energije. Največja dodana vrednost in novost je prav sodelovanje med različnimi disciplinami na univerzah ter s strokovnjaki iz gospodarstva, saj bomo tako uporabili znanje lastnih raziskovalcev in pripravili načrt za obveščanje in izobraževanje za snovalce politik in  odločevalce, za vodstvo univerz (odločanje o investicijah), za uporabnike in upravnike stavb (izbira novih tehnologij, opreme), ter za lastnike in upravnike podobnih objektov (srednje in osnovne šole, dijaški domovi  itn.).

Vir: IRI UL

Nazaj