Podjetnikom za krepitev razvoja 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev

08.06.2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ministrstvo za gospodarstvo sta objavili javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih, v vrednosti 20 milijonov evrov.

Razpis je namenjen sofinanciranju zaposlovanja raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih ter s tem podpori podjetjem pri krepitvi razvojnih sposobnosti. Razpis bo odprt do porabe sredstev, razdelili pa bodo 20 milijonov evrov.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki še nimajo razvojno-raziskovalnega (RR) oddelka in podjetja, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR-oddelkov s specialističnimi znanji na novih razvojno-raziskovalnih področjih. Podjetje mora pri tem šteti vsaj ti zaposlene in poslovati vsaj dve leti. Na razpisu lahko kandidirajo tudi zasebni zavodi. Razpis je za prijavitelje enostavnejši kot prejšnji razpisi, odlikuje pa ga tudi možnost dodajanja sredstev v času izvajanja razpisa, do konca junija 2014.

Podjetja morajo predložiti strategijo za krepitev razvojno-raziskovalnih sposobnosti in načrt njenega uresničevanja. Skladno s tem bodo lahko za uresničitev strategije na razpisu pridobili sredstva za zaposlitev mladih raziskovalcev podiplomskega študija, raziskovalcev in razvojnikov iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ali tujini ter zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali tujine za pomoč pri vzpostavljanju in usposabljanju RR-skupin na specializiranih področjih dela. Podjetja lahko kandidirajo tudi za sofinanciranje vključevanja že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR-skupino.

Posamezno podjetje bo lahko pridobilo sredstva za zaposlitev največ osmih sodelavcev oziroma največ 400.000 evrov za celotno obdobje financiranja.

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok za oddajo vloge je 5. september 2011 (do 12. ure),
  2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2012 (do 12 ure),
  3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2012 (do 12. ure), 
  4. rok za oddajo vloge: 3 september 2012 (do 12. ure).

Celotna razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslednji povezavi.

 

 

 

Nazaj