Sodelujte na mednarodni konferenci o prenosu tehnologij

26.08.2011

Pisarna za prenos tehnologij na Institutu Jožef Stefan že 4. leto zapored organizira Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij. Letos se bo odvijala 24. in 25. oktobra, v Ljubljani in Mariboru.

Konferenca je namenjena raziskovalcem javnih raziskovalnih organizacij (JRO), predstavnike nacionalnih insitucij in kreatorjev politik, zasebnim investitorjem, inovatorjem, mladim podjetnikom in študentom z ambicijami v podjetništvu v Evropi, s ciljem povečati ozaveščenost in znanje o procesih prenosa tehnologij in njihovih potreb. Prav tako je namenjena podjetjem, ki iščejo sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami.
  
Konferenca je razdeljena na tri sklope:

  1. Načela tehnologij prenosa in dobrih praks kot gonilne sile za uspešno oblikovanje inovacijskih politik in ugodnega podpornega okolja za inovacije.
  2. Pogodbene in skupinske raziskave in industrijski odnosi med javnimi organizacijami, velikimi podjetji in MSP. Kako jih dobiti skupaj?
  3. Spin-off procesi za uspešen visokotehnološki poslovni razvoj. Posebna pozornost bo namenjena izvajanju in uporabi zgoraj omenjenih načel prenosa tehnologij.

V sklopu konference bo podeljena posebna nagrada za INOVACIJE V GOSPODARSTVU. Vsaka vloga bo ocenjena s strani predstavnika regionalnega sklada tveganega kapitala na podlagi predeterminiranih kriterijev za ocenjevanje.

Pomembni datumi:

  • Oddaja povzetkov prispevkov: 31. avgust 2011
  • Prijave za konferenčno nagrado: 27. september 2011
  • Registracije na konferenco: 15. september 2011 

Vse podrobnosti o konferenci so dosegljive na naslednji povezavi.

Nazaj