Evropska komisija financira turistične projekte

18.05.2011

Evropska komisija v okviru razpisa financira transnacionalne tematske turistične proizvode, s ciljem zagotavljanja trajnega turističnega razvoja.

Splošni cilj tega razpisa je zagotoviti dodano vrednost v okviru Evropskega turizma z izboljšanjem trajnosti in konkurenčnosti evropskega kulturnega in trajnostnega turizma. 

Ta razpis je namenjen podpori in pospeševanju čezmejnega in trans-nacionalnega turizma, kjer se ali združijo fizične ali virtualne poti, načrti ali proge, da lahko prispevajo neposredno ali posredno, k bolj trajnostnemu turizmu (npr. širjenju lokalne kulture in tradicije, spodbujanjem novih destinacij "izven utrjenih poti", zmanjšanje emisij CO2, ki jih povzročajo turistična industrija, itd.).

Posebni cilji so:

  • spodbujati in povečati prepoznavnost različnih transnacionalnih turističnih proizvodov - bodisi fizično ali virtualno - osredotočeno na tematske vsklope. Ti lahko vključujejo: kulturno dediščino, kolesarske poti, "zelene" poti, zavarovana naravna območja, zdravje in dobro počutje (vključno z zdraviliškim turizmom), izobraževanje, vino in hrano, zgodovinske destinacije, športni turizem, verski turizem, kmečki turizem, morski turizem in pod-vodne kulturne dediščine, industrijske dediščine ali gospodarsko strukturo regije.
  • prispevati k spodbujanju in razvoju trajnostne in odgovorne turistične ponudbe,
  • olajšati izmenjavo informacij in usklajevanje trans-nacionalnih dejavnosti.

Financirali bodo projekte v trajanju največ 12 mesecev. Delež sofinanciranja je 75% upravičenih stroškov. Na voljo je 0,5 milijona evrov.

Rok za oddajo vlog je do vključno 1. julija 2011.

Več informacij o razpisu je dosegljivih na naslednji povezavi.

 

Nazaj