Nova finančna podpora za eko-inovacije

20.05.2011

Evropska komisija je 27. aprila objavila letošnji javni razpis za pridobitev evropskih sredstev iz programa za Inovacije in konkurenčnost (CIP) za eko-inovacije. Razpis je odprt do 8. septembra 2011.

Ekološke inovacije so nove storitve, ki omogočajo bolj zeleno poslovanje podjetij, novi procesi, ki omogočajo bolj čisto proizvodnjo, pa tudi nove metode upravljanja, nove tehnologije in novi ekološki izdelki. Ekološke so vse oblike inovacij, ki omogočajo zmanjšanje onesnaževanja okolja in bolj učinkovito rabo surovin. Pri tem ne pridejo v poštev energetski projekti, njim je namenjen razpis na podlagi programa Inteligentna energija za Evropo.

Projekt lahko traja največ tri leta. Na voljo je 36 milijonov evrov, Evropska komisija pa bo pokrila 50 % priznanih stroškov posameznega projekta. Sodelujejo lahko partnerji iz vseh 27 članic, Norveške, Islandije, Liechtensteina, Hrvaške, Črne gore, Makedonije, Izraela, Turčije in Albanije.

Na razpisu bo komisija izbrala projekte, ki predvidevajo:

  • prvo uporabo ekoinovacij oziroma inovativnih izdelkov, procesov in storitev,
  • so že bili tehnično predstavljeni, vendar
  • zaradi obstoječih tveganj potrebujejo spodbudo za nastop na trgu.

Komisija pričakuje projekte s področja okoljskega managementa, in uporabniku bolj prijaznih proizvodov, storitev ali procesov. Projekti naj bi spodbujali okoljske rešitve, ki bi povečevale porabo in širile trge. Pričakujejo se rešitve za proizvode in storitve z visoko dodano vrednostjo.  Predvsem naj bi ti projekti povečevali inovacijske kapacitete v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

Več informacij o razpisu je dosegljivih na naslednji povezavi.

Nazaj