Objavljen razpis za sofinanciranje mobilnosti

13.05.2011

Program Mediteran financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) v okviru evropskega cilja 3 teritorialno sodelovanje, katerega namen je krepitev čezmejnega sodelovanja s pomočjo lokalnih in regionalnih pobud. V programu sodeluje 11 mediteranskih držav, med njimi tudi Slovenija.

V okviru programa Mediteran, je objavljen 2. strateški poziv, ki je namenjen le predlogom projektov v okviru prioritete 3: Izboljšanje mobilnosti in teritorialne dostopnosti. Razpis se nanaša konkretno na naslednje cilje:

Cilj 3.1 "Izboljšanje dostopnosti pomorskih in tranzitnih zmogljivosti"
Cilj 3.2 "Podpora uporabi informacijskih tehnologij za boljšo dostopnost in teritorialno sodelovanje"

Na razpolago je 25 milijonov evrov.

Razpis bo potekal v dveh fazah in sicer:

  1. faza: bo trajala do 30. maja 2011, v kateri bodo morali biti Skupnemu tehničnemu sekretariatu posredovani osnutki predlaganih projektov,
  2. faza: rok za oddajo predlogov je 30. september 2011.

Predložitev izpolnjenega osnutka predloga projekta (do 31. maja 2011!) je pogoj za udeležbo na razpis.  

Vse ostale informacije o razpisu ter postopek prijave je dosegljiv na naslednji povezavi:

http://www.programmemed.eu/en/download-area/open-calls/2nd-call.html (v angleščini).

Nazaj