Sprejet nov dolgoročni načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur

09.05.2011

Vlada RS je konec aprila sprejela Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020, ki določa prioritete Slovenije pri sodelovanju v velikih evropskih projektih podporne infrastrukture za raziskovalno delo in oblikovanju domače podporne infrastrukture.

Dokument vsebinsko dopolnjuje predlog raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije za obdobje 2011-2020, ki ga je vlada sprejela nedavno in je trenutno v obravnavi v državnem zboru.

Temeljni namen Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 je postavitev in predstavitev prioritet Republike Slovenije na področju raziskovalne infrastrukture. Načrt določa 14 prioritetnih mednarodnih infrastruktur oz. infrastrukturnih projektov (seznam spodaj), v katerih zaradi njihovega velikega srednje- in dolgoročnega vpliva na razvoj slovenske znanosti, industrije in družbe predlagamo sodelovanje Slovenije, med drugim npr. tudi CERN ter 10 prednostnih področij, na katerih so smiselni dodatni napori in vlaganja v smeri razvoja slovenske raziskovalne infrastrukture oz. infrastrukturnih centrov.

Prednostni mednarodni projekti:
1. CERN - Evropska organizacija za jedrske raziskave;
2. FAIR - Center za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi;
3. CERIC - Srednjeevropski konzorcij raziskovalnih infrastruktur;
4. SHARE - Raziskava zdravja, staranja in življenja upokojencev v Evropi;
5. ESS - Evropska družboslovna raziskava;
6. DARIAH - Digitalna raziskovalna infrastruktura za umetnost in humanistiko;
7. CESSDA - Svet evropskih arhivov družboslovnih podatkov;
8. XFEL ali EuroFEL - Laser na proste elektrone žarkov X ali Ev. laserji na proste elektr.
9. ILL - Inštitut Laue Langevin;
10. Belle II;
11. LifeWatch - Znanstvena in tehnološka infrastruktura za podatke o biotski raznovrstnosti
12. ELIXIR in EATRIS - Evropska infrastruktura za vede o življenju in biološke informacije in Evropska infrastruktura za translacijske raziskave v medicini;
13. CLARIN - Infrastruktura za skupne jezikovne vire in tehnologije;
14. PRACE - Partnerstvo za napredno računanje v Evropi.

Prednostna nacionalna področja:
1. Napredni materiali in nanotehnologije;
2. Energetska učinkovitost in trajnostno graditeljstvo ter geoinformacijski viri;
3. Obnovljivi Trajnostni viri energije in okoljske tehnologije;
4. Biotehnologija, biomedicina in biološki viri;
5. Visokozmogljivo računalništvo in omrežja;
6. Analitične zmogljivosti;
7. Digitalni Nacionalni viri (digitalni, geoinformacijski);
8. Družboslovna in humanistična RI;
9. RI za aplikacije v vesolju;
10. Varna in zdrava hrana.

Za izgradnjo raziskovalne infrastrukture bodo prvenstveno uporabljeni aktualni instrumenti financiranja, t.s. infrastrukturni programi in sofinanciranje nakupa opreme, ki pa bodo prilagojeni na način, ki bo omogočal prioritetno financiranje. Obenem bomo spodbudili povezovanje vseh akterjev, ki so zainteresirani za souporabo področne raziskovalne infrastrukture v konzorcij in proučili možnost vezave infrastrukturnih programov nanje ter s tem omogočili bolj fleksibilno in področju prilagojeno ureditev vzdrževanja in nadgrajevanja raziskovalne infrastrukture.

Nazaj