JAPTI oblikuje novo ocenjevalno komisijo za 6. Forum inovacij

05.05.2011

JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije je konec aprila objavil javno naročilo oblikovanje nacionalne ocenjevalne komisije in izvedbo ocenjevanja inovacij za predstavitev na 6. Slovenskem forumu inovacij (6. SFI).

6. SFI se bo letos izvajal 22. in 23. novembra 2011 v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču.

Cilj javnega naročila je izvedba strokovnega ocenjevanja vseh prijavljenih inovacij preko javnega povabila JAPTI za prijavo inovacij v okviru nacionalnega dogodka 6. Slovenski forum inovacij, v štirih različnih kategorijah po vrsti inovacije in presečno po treh vrstah prijaviteljev (razen za poslovne modele, za katere se izvaja izbor skupno za vse prijavitelje).

Novosti izvedbe ocenjevanja inovacij preko nacionalne komisije za izbor finalnih inovacij za 6. SFI je ocenjevanje inovacij iz dodatnega vidika, to je odličnosti ustvarjalnih industrij ter osebne predstavitve vseh prijaviteljev inovacij v kolikor bodo to potrdili v svoji prijavi. Na ta način želi JAPTI zagotoviti višjo kakovost ocenjevanja inovacij, ne samo z vidika bolj poglobljenega spoznavanja prijavljenih inovacij temveč tudi širšega pristopa in prepoznavnosti avdio in vizualnih elementov inovacij kot pomembno konkurenčno prednost izdelka.

JAPTI pričakuje v letošnjem letu 200 prijav inovacij.

Rok za oddajo vloge za oblikovanje nacionalne komisije in izbor inovacij za 6. SFI je do vključno 30. maja 2011, do 10:00 ure.

Dodatni pogoji o javnem naročilu in razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslednji povezavi.

Nazaj