Snovalec idej v turizmu

20.04.2011

Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenska turistična organizacija razpisujeta v okviru projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS) podelitev priznanja SNOVALEC za spodbujanje promocije in uresničitev novih idej - inovacij v turizmu.

Snovalec je razpis v obliki BTPS energijskega pologa, ki se pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu pridružuje razpisu Sejalec za uspešno uresničene novosti - inovacije v turizmu.

Namen Snovalca je, enako kot namen Sejalca, spodbujanje ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem in tujih trgih. Snovalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi in strateškimi dokumenti Slovenske turistične organizacije, Slovenije in Evrope.

Snovalec spodbuja promocijo in uresničitev novih idej  v turizmu, ki bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na razpisu Sejalec.

Nagrajenci, snovalci, bodo razglašeni na t.i. Dnevih slovenskega turizma predvidoma novembra 2011. Potek izbire snovalcev koordinira Slovenska turistična organizacija (STO) v okviru projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS), kjer je Snovalec 2011 objavljen kot energijski polog v obliki nagradnega razpisa s predvidenim skladom 40.000 EUR bruto (največ 10.000 evrov bruto na nagrajenca, snovalca), ki jih za še bolj inovativen razvoj slovenskega turizma prispeva Slovenska turistična organizacija oziroma Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem.

Več o ostalih razpisnih pogojih si preberete na spletni strani Snovalca.
 

Nazaj