Podelili evropske nagrade za energetsko varčne projekte

11.05.2011

Hrvati najboljši v EU na področju energetsko varčnih projektov, med prijavljenimi niti enega Slovenskega projekta.

Evropski komisar za energijo, Günther Oettinger, je v okviru desete konference Evropske energetske iniciative »ManagEnergy« podelil nagrado »Local Energy Action Award« v kategoriji »Najboljši osveščevalni projekt«. Nagrado je prejela »Regionalni energetski agenciji severovzhodne Hrvaške« za izvajanje projekta »Vsak ima lahko sončne kolektorje«. Z omenjenim projektom so na Hrvaškem vzpodbudili mnoga gospodinjstva v severovzhodnem delu države, da se odločijo za instalacijo solarnih in drugih energetsko varčnih sistemov, kar je zmanjšalo stroške ogrevanja vode v standardnih gospodinjstvih za 65 %, kar pomeni, da je bilo v severovzhodni Hrvaški v enem letu privarčevanih milijon kWh. Prav tako je projekt pomembno vplival na gospodarstvo, saj je bila kar 1/5 uporabljenih sončnih kolektorjev proizvedena na Hrvaškem. Glede na uspeh projekta v severovzhodni regiji, tudi druge Hrvaške regije že načrtujejo izvajanje podobnega projekta oziroma razširitev obstoječega.

Hrvaškim nagrajencem v vrhu evropskih energetsko varčnih projektov delajo družbo tudi Britanci, »Londonska razvojna agencija« s projektom »RE:FIT«, ki je zmagal v kategoriji »Najboljši tehnični projekt«. V sklopu projekta »RE:FIT« so z energetsko varčnimi elementi prenovili 42 stavb, ki so v uporabi javnega sektorja in s tem v enem letu prihranili za 1,16 milijonov Evrov energije in zmanjšali količino ogljikovih emisij za 5000 ton.

Med tem ko med prijavljenimi projekti ni bilo niti enega slovenskega projekta, tako v tehnični kot tudi ne v osveščevalni kategoriji.

ManageEnergy je iniciativa Direktorata za Energijo Evropske komisije, ki je bila vzpostavljena v letu 2002. Iniciativa podpira akterje, ki delujejo na področju obnovljive energije na lokalnem in regionalnem  nivoju po vsej Evropi. Tehnična podpora vključuje izvajanje delavnic na temo gradnje kapacitet, partnerske raziskave in letne dogodke, med tem ko so informacije o študijah primerov, primeri dobrih praks, evropska zakonodaja in programi z energetskega področja dosegljivi na spletni strani http://www.managenergy.net.
Več o zmagovalnih projektih si lahko pogledate na:
Regionalna energetska agencija severovzhodne Hrvaške: www.regea.org/342.html.
Londonska razvojna agencija: www.lda.gov.uk/projects/refit.

Nazaj