Tudi Slovenija je dejavna na področju vesoljskih raziskav

26.04.2011

Slovenija aktivno sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), premore pa tudi center odličnosti Vesolje-SI.

Dandanes raziskovanje vesolja že dolgo ne zadeva le znanstvenikov, temveč vse bolj postaja tema, ki zadeva vse plasti mednarodne skupnosti. Zagotovo p je tudi blaginja državljanov Evropske unije in posledično tudi Slovenije vse bolj odvisna od vesoljskih aplikacij, kot so npr. satelitska navigacija, oddaljeno opazovanje Zemlje iz vesolja v primeru naravnih nesreč, satelitski meteorološki sistemi ter telekomunikacijski sistemi.

Slovenska vlada je 22. januarja 2010 z ESA podpisala sporazum evropske sodelujoče države. Ta status ESA podeli tistim državam članicam EU, ki zanj zaprosijo in imajo z ESA že podpisan sporazum o sodelovanju, hkrati pa imajo dovolj raziskovalno-razvojnega potenciala za sodelovanje pri vesoljskih projektih.

Osnovni namen takšnega statusa je na čim bolj učinkovit način pripraviti državo članico EU na polnopravno članstvo in ji omogočiti, da ob tem na ustrezen način zgradi lastne raziskovalno razvojne in industrijske kapacitete za kompetitivno sodelovanje pri skupnih vesoljskih projektih.

Status evropske sodelujoče države je povezan s sodelovanjem v posebnem programu za evropske sodelujoče države (PECS). V okviru slednjega je državi omogočen dostop do programov in aktivnosti ESA, vendar po predhodnem priporočilu relevantnih delovnih teles, ki so podrejena Svetu ESA.

Od države članice se v okviru PECS pričakuje minimalni letni prispevek v višini enega milijona evrov. Predvideva se, da se več kot 90 odstotkov sredstev vrne v obliki projektov za podjetja, raziskovalne inštitucije in študente nazaj v Slovenijo.

Trenutno je na visokošolskem ministrstvu v teku javni poziv za zbiranje predlogov projektov za dopolnitev načrta za evropske sodelujoče države. Predmet javnega poziva je pridobitev predlogov za dopolnitev prioritetnih področij in dejavnosti Slovenije v okviru PECS, ki je bil potrjen lani in se skladno s sporazumom evropske sodelujoče države med Slovenijo in ESA lahko dopolni enkrat letno.

Celotna dokumentacija je na voljo na naslednji povezavi. Svoje predloge lahko oddate do 27. maja 2011.

Nazaj