Poziv k oddaji tehnoloških predlogov za stavbe z nizko rabo energije

15.04.2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je objavilo Javni poziv k predstavitvi tehnologij na področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije. Namen javnega poziva je pridobitev pregleda tehnoloških sposobnosti in vrhunskih dosežkov slovenskih podjetij na področju trajnostne gradnje, ki predstavljajo mednarodno primerljive najnaprednejše rešitve za energetsko učinkovito gradnjo in upravljanje zgradb.

Predmet poziva je zbiranje nezavezujočih ponudb nosilcev tehnologij na področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije za vključitev v pregled tehnologij in celostnih rešitev za gradnjo stavb z nizko rabo energije. To vključuje:

 • visoko energetsko učinkovitost stavb z vidika gradnje stavbe,
 • integracijo tehnologij za energetsko učinkovitost stavbe,
 • integracijo uporabe trajnostnih virov energije,
 • integracijo rabe meteorne in odpadne vode ter toplote,
 • rabo materialov z ugodno okoljsko bilanco, upoštevaje tudi proizvodnjo in
  razgradnjo,
 • zagotavljanja prvin kvalitetnega prostorskega, bivalnega in delovnega
  okolja. 

Ministrstvo bo prejete prispevke upoštevalo pri oblikovanju programa ukrepov za demonstracijo in uveljavljanje uporabe znanja ter naprednih tehnoloških rešitev slovenskih podjetij pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Dokumentacija:

 • Besedilo poziva
 • Prijavni obrazec in Obrazec za predstavitev tehnoloških rešitev
 • Koncept demonstracijske stavbe z nizko rabo energije
 • Datum zaključka zbiranja neobveznih ponudb je 10.05.2011.

  Nazaj