Zaključek i.šole: študenti uspešno reševali poslovne izzive

13.04.2011

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske je v sodelovanju s Fakulteto za management uspešno zaključil Inovacijsko šolo (i.šolo), letošnjo novost izobraževalnega programa Univerze na Primorskem, ki je šest tednov potekala v okviru predmeta "Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli".

Študenti so predstavili rezultate svojega dela na zaključnem dogodku, dne 5. aprila, v prostorih Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske in poželi veliko pohval.  Pri reševanju konkretnih poslovnih izzivov podjetij so pokazali kreativnost, inovativnost in ustvarjalnost. Ponovno pa se je pokazalo, da študenti združeni v delovno skupino zmorejo več kot najboljši posameznik.

Inovativna izvedba predmeta, ki je plod sodelovanja med partnerjema, je prerasla v »izobraževalni projekt« z imenom »Inovacijska šola«. Izvajala se je v okviru predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli magistrskega programa druge stopnje Management pod okriljem Fakultete za management Univerze na Primorskem, praktična izvedba vaj pa je potekala v  UIP Univerzitetnem razvojnem centru in inkubatorju Primorske.

Študenti so se učili oblikovalskega načina razmišljanja (angl. design thinking), ki ponuja različen pristop in pogled na razvoj idej in proizvodov po vzoru Univerze v Stanfordu iz Združenih držav Amerike, kjer igrajo ključno vlogo podjetja s svojimi poslovnimi izzivi. Študenti so reševali poslovne izzive podjetij Harpha Sea, Robotina in Stol&Stol ter nadgradnjo portala Mikrobiz, ki predstavlja ključno orodje za njihovo delo v okviru inovacijske šole (namen podpore, razvoja novih produktov in mreženja). Vaje in praktične izzive so študenti reševali v prostorih UIP, kjer  je delo potekalo v sedmih skupinah in pod spremstvom in nadzorom nosilca izr. prof. dr. Mitje Ruzzierja in izvajalcev predmeta: pred. mag. Lino Vidic in asist. Tinetom Nagyem ter zunanjima mentorjema Vitom Komacem in Borisom Pfeiferjem. Na zaključnem dogodku so rezultatom dela prisluhnili tudi predstavniki podjetij, ki so prispevala izzive in direktor UIP, Matjaž Primc. Slednji je poudaril, da je inovacijska šola dobra izkušnja medsebojnega sodelovanja, ki jo želijo nadgraditi in nadaljevati z izvedbo tudi v prihodnje.

Študenti so reševali naslednje poslovne izzive in svoje rezultate predstavili na zaključnem dogodku:
1. »Pametna hiša« – poslovni izziv podjetja Robotina, d. o. o.
2. »Pametna kolesarnica« – poslovni izziv podjetja Harpha Sea, d. o. o.
3. »Portal Mikrobiz.net« – poslovni izziv podjetja Banke Koper, d. d.
4. »Stol« – poslovni izziv podjetja Stol, d. o. o.

S svojimi predstavitvami so navdušili vse prisotne in poželi velik aplavz. Pri samostojnem delu so pridobivali dragocene izkušnje in dodatna znanja. Tako pridobljena znanja pa bodo lahko uspešno uporabili pri raziskovanju in nadaljnjem delu ter karieri.
Nosilec predmeta, izr. prof. dr. Mitja Ruzzier je nad celotno inovativno izvedbo predmeta izrazil veliko zadovoljstvo in označil kot velik dosežek, ki je bil možen z veliko vloženega truda, sodelovanjem ter dobre volje s strani vseh vpletenih. Gre za konkreten primer dobre prakse pri povezovanju gospodarstva, podpornih inštitucij, izobraževalne sfere in posameznih zunanjih strokovnjakov. Zelo pozitivni odzivi študentov, pa dajejo potrditev, da moramo z »Inovacijsko šolo« in podobnimi projekti nadaljevati tudi v prihodnje.

Dodatne informacije:
Petra Dežjot, svetovalka za trženje
Tel.št.: 05 611 7952
E-pošta: qfusb/ef{kpuAvjq/tj

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
Ferrarska 8
6000 Koper
http://www.uip.si/

 

 

 

Zaključek i.šole: študenti uspešno reševali poslovne izzive Nazaj