Evropski poziv v podporo mobilnim in kreativnim industrijam

11.04.2011

Evropska komisija je preko programa CIP objavila nov razpis v vrednosti 4 milijonov evrov, v podporo mobilnim in kreativnim industrijam.

Ta razpis je namenjen strateški podpori storitvenim inovacijam, s ciljem, da se razširi transformacijski potencial na sektorski in tržni ravni ter kot prispevek h krepitvi inovativnosti gospodarstva kot del izvajanja strategije EU 2020. Razpis za zbiranje predlogov ima dva ukrepa:

  • Ukrep 1: European Mobile in mobilnost Industries Alliance (1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031). Ta akcija je namenjena krepitvi vloge inovativnih storitev v mobilnih in mobilnostnih industrij k novemu zagonu za konkurenčnost EU. Za namen tega ukrepa, se izraz "mobilnih storitev" uporablja za tiste storitve, ki se osredotočajo na  mobilne in brezžične tehnologije, vgrajene v mobilnih ali fiksnih IT napravah. "Mobilnostne storitve" se nanašajo na tiste, mobilne storitve, ki zagotavljajo rešitve neposredno ali posredno in podpirajo mobilnost blaga, strojev, žive zaloge in osebe. Takšne storitve podpirajo neposredno mobilnost kot so prevozi in logistične storitve.
  • Ukrep 2: Evropean Creative Industries Alliance (2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011). Ta akcija je namenjena krepitvi vloge kreativnih industrij kot katalizator za inovacije in strukturne spremembe s spodbujanjem bolj učinkovite uporabe različnih oblik znanja in ustvarjalnosti za inovacije v celotnem gospodarstvu in za podporo nastajanju novih industrij, ki združujejo znanje in ustvarjalnost sodobnih tehnologij, zlasti v IKT.

Oba ukrepa bosta dopolnjevala regionalne in nacionalna prizadevanja z dodajanjem evropske dimenzije k vzajemnemu učenju in konkretnim ukrepom. Vsak ukrep ima 4 sklope. Rok za oddajo predlogov za vsakega od delov obeh ukrepov je 24. junij 2011.

Informativni dan: informativni dan za razpis za zbiranje predlogov bo organiziran v Bruslju, v Belgiji 4. maja 2011. Zainteresirane osebe se morajo registrirati za informativni dan, na način, da oddajo obrazec za registracijo. Dogodka se lahko udeležijo le udeleženci s potrjeno prijavo.

Vsa relevantna dokumentacija za prijavo na razpis je dosegljiva na naslednji povezavi.

Evropski poziv v podporo mobilnim in kreativnim industrijam Nazaj