Študij v tujini s področja intelektualne lastnine

14.03.2011

Akademija Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) in Univerza v Torinu organizirata magistrski študij s področja intelektualne lastnine.

S 1. junijem 2011 bo WIPO začel 10. magistrski program s področja intelektualne lastnine, ki ga bosta izvajali Akademija WIPO in Univerza v Torinu v sodelovanju z Mednarodnim izobraževalnim središčem Mednarodne organizacije dela (ITC-ILO).

Program, ki bo potekal v angleškem jeziku, sestavljajo trije 9-mesečni cikli, ki bodo potekali na sledeč način:

  1. v obliki učenja na daljavo prek interneta, 
  2. v obliki neposrednih predavanj v Torinu, 
  3. pisanje končne verzije raziskovalne naloge, katere priprava se začne že v drugem ciklu.

Učni program omogoča pridobitev poglobljenega znanja o vseh področij intelektualne lastnine, predavatelji pa bodo vodilni akademiki, pravniki in strokovnjaki z različnih univerz in WIPO. Program  bo vključeval tudi 10-dnevni študijski obisk sedeža WIPO v Ženevi z vrsto predavanj, udeleženci pa bodo imeli tudi priložnost srečati funkcionarje WIPO in drugih mednarodnih organizacij. Po uspešno opravljenem tečaju bodo prejeli diplomo (»Master of Laws Degree in Intellectual Property«), ki jo bosta skupno podelili WIPO in Univerza v Torinu.

Program je namenjen mladim strokovnjakom z osnovnim znanjem o intelektualni lastnini, ki se želijo usposobiti za vodilno vlogo na tem področju. WIPO bo 15 udeležencem iz držav v razvoju in držav na prehodu v tržna gospodarstva podelila tudi štipendijo.

Več o pogojih pridobitve štipendije, udeležbi in programu na spletni strani WIPO.

 

Nazaj