K enotnemu evropskemu digitalnemu trgu

09.03.2011

Evropska Komisija začenja javno posvetovanje o elektronskih podpisih in elektronski identifikaciji.

Da bi izboljšala nizko stopnjo zaupanja potrošnikov in podjetij v spletno poslovanje, Evropska komisija sprašuje državljane in druge zainteresirane strani, kako lahko elektronski podpisi in elektronska identifikacija (e-ID) ter overjanje prispevajo k razvoju enotnega evropskega digitalnega trga.

Trenutno so težave pri overjanju identitete in podpisov ljudi pomemben dejavnik, ki zavira razvoj spletnega gospodarstva EU. Elektronski podpisi in elektronska identifikacija (e-ID) ter overjanje so lahko pomembna orodja, ki uporabnikom in ponudnikom storitev omogočajo, da se lahko zanesejo na varne, zaupanja vredne in za uporabo enostavne spletne storitve, vendar morajo ta orodja, če želimo, da bi bila učinkovita, delovati v vseh državah članicah.

Rezultati tega posvetovanja se bodo upoštevali pri spremembi obstoječe direktive o elektronskih podpisih, ki jo bo izvedla Komisija, ter pri pripravi načrtovane pobude o vzajemnem priznavanju elektronske identifikacije in overjanja. Spodbujanje elektronskega trgovanja in elektronskega poslovanja ter poenostavitev administrativnih postopkov na spletu znotraj enotnega trga so pomembni vidiki Digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Spletno posvetovanje bo trajalo do 15. aprila 2011. Pri posvetovanju lahko vsi sodelujejo tako, da podajo svoja mnenja o tem, kako lahko elektronska identifikacija, elektronsko overjanje in elektronski podpisi prispevajo k oblikovanju enotnega evropskega digitalnega trga, ter o možnih ukrepih za oblikovanje optimalnih pogojev za spodbujanje napredka.

Nizke stopnje zaupanja potrošnikov in podjetij v spletno poslovanje so eden od razlogov, ki zavira razvoj spletnega gospodarstva EU. Dejstvo, da se lahko zanesemo na varne, zaupanja vredne in za uporabo enostavne spletne storitve, je bistveno za močan in zdrav enotni evropski digitalni trg. Za obravnavo teh vprašanj je bila v Digitalni agendi za Evropo napovedana sprememba direktive o elektronskih podpisih (1999/93/ES) ter pobuda o vzajemnem priznavanju elektronske identifikacije in elektronskega overjanja. 
 
Z javnim posvetovanjem želi Komisija pridobiti mnenja o:

  • pričakovanjih državljanov in podjetij glede predpisov EU v zvezi z elektronskimi podpisi, elektronsko identifikacijo in elektronskim overjanjem, zlasti o splošni uporabnosti elektronskih podpisov ter potrebah uporabnikov in posebnih potrebah poslovnega sektorja v zvezi z elektronsko identifikacijo, družbeno-gospodarskih koristih, področjih uporabe, možnih dodatnih storitvah za povečanje zaupanja (npr. časovno žigosanje), prenosni uporabi ter pravnem priznavanju elektronske privolitve s klikom na polje „Sprejmem“;
  • stališču sektorja IKT o tem, kako je elektronske podpise mogoče najbolje prilagoditi glede na prihajajoče izzive, ki jih odpira tehnološki napredek. Zainteresirane strani so pozvane, naj izrazijo svoja mnenja o obstoječih ovirah, varnostnih zahtevah, morebitni lestvici varnostnih ravni in pričakovanjih glede standardizacije;
  • skupnem sklopu načel, ki morajo veljati za medsebojno priznavanje elektronske identifikacije in elektronskega overjanja v Evropi, ter vprašanjih v zvezi z ekonomijami obsega, tako da se dopusti uporaba nacionalnih sistemov za elektronsko identifikacijo, od česar imajo korist uporabniki prek meja EU, ter medsektorska raba v javnih in zasebnih sektorjih;
  • možnem prispevku raziskav in inovacij k razvoju novih rešitev za overjanje prek elektronske identifikacije in elektronskih podpisov, kot so alternativne rešitve za infrastrukturo javnega ključa (PKI), ki se trenutno uporablja za lažje upravljanje elektronskih podpisov, ter za elektronske osebne izkaznice.

Komisija bo analizirala odzive, dobljene pri posvetovanju, v okviru revizije direktive o elektronskih podpisih in priprave pobude o vzajemnem priznavanju elektronske identifikacije in elektronskega overjanja.

Pilotni projekt
Komisija že podpira obsežen pilotni projekt, imenovan „STORK“ (Secure idenTity acrOss boRders linKed), katerega cilj je omogočiti čezmejno priznavanje sistemov elektronske identifikacije in enostaven dostop do javnih storitev v 18 evropskih državah (za podrobnosti glej https://www.eid-stork.eu/). Cilj projekta je omogočiti državljanom EU, da povsod v EU, ne le v svoji matični državi, dokazujejo svojo identiteto in uporabljajo nacionalne sisteme elektronske identitete (gesla, osebne izkaznice, mobilne telefone in drugo).


Dodatne informacije:
Dokument o posvetovanju je na voljo na:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en
Spletna stran Digitalne agende:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

K enotnemu evropskemu digitalnemu trgu Nazaj