Za zagon inovativnih podjetij na voljo 4,1 milijona evrov

21.02.2011

Slovenski podjetniški sklad razpisuje nepovratna finančna sredstva (subvencije) za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja, to so (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji.

Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s
potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem želi
Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni
potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v subjektih inovativnega okolja.

Ciljna skupina A: Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in prvič
kandidirajo na razpisu P2 za sofinanciranje tega projekta
. Podjetja morajo biti registrirana do
vključno 18.2.2011 in hkrati ne smejo biti registrirana več kot 18 mesecev od dneva vložitve
vloge. Maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2A je 20.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je: 25.3.2011.

Ciljna skupina P2B/10: V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada
pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2011 (le
podjetja iz ciljne skupina P2A iz razpisa P2 v letu 2010),
Maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2B je 30.000 EUR.

Ciljna skupina P2C/09: V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada
pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2011 (le
podjetja iz ciljne skupina P2B iz razpisa P2 v letu 2010).
Maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2C pa 10.000 EUR.

Rok za predložitev vlog  za zadnji dve ciljni skupini je: 15.3.2011.

Celoten razpis je dosegljiv na naslednji povezavi.

 

Nazaj