Razpis za najboljši študentski prispevek o inovativnosti

07.03.2011

Inovativni prispevki študentov, ki se nanašajo na inovativnost oz. nove zadeve, kot so inovativni produkti, storitve, poslovni modeli, izumi, ideje, ali pa ustvarjalne in inovativne ljudi, ki uspevajo s svojimi inovacijami. Spodbuja se inovativnost samega komuniciranja in uporaba novih medijev pri pripravi prispevkov.

Študentski prispevki niso nujno objavljeni v medijih. Zmagovalec prejme plačano kotizacijo za 8. konferenco o inovacijskem novinarstvu 2011 na Univerzi Stanford v Kaliforniji, ZDA, in kritje vseh potnih in bivalnih stroškov povezanih s konferenco. Pokrovitelj nagrade je ŠOU Ljubljana.

Prijavljeni prispevki se bodo ocenjevali po naslednjih InJo kriterijih:

  1. Inovativnost (jasno opredelite, v čem je predstavljena nova zadeva inovativna, drugačna, posebna, v čem so njene prednosti in slabosti);
  2. Inovacijski proces (predstavite, v kateri fazi se nova zadeva nahaja - ali je še ideja, ali je še prototip, ali že inovacija, ki je prodana na trg);
  3. Povezovanje z deležniki prostora (analizirajte, ali je nova zadeva nastala s povezovanjem različnih akterjev v družbi, kot so podjetja, inštituti, šole in
    fakultete,umetniki, nevladne organizacije, država, lokalne skupnosti, mediji);
  4. Vpliv na prihodnost (navedite kakšen vpliv ima lahko nova zadeva na prihodnost posameznika, organizacije ali družbe);
  5. Inovativnost samega prispevka (uporabite nekonvencionalne pristope poročanja – blog, video, multimedija, drugačen način izražanja,…).

Prispevke zbira Zavod YPSILON, soorganizator razpisa. Študentske prispevke s prijavo in dokazilom o statusu se pošlje na elektronski naslov jogpAzqtjmpo/tj ali na naslov Zavod YPSILON, Mirje 15, 1000 Ljubljana, PE: Tehnološki park s pripisom  INJO nagrada 2011.

Prijavljeni prispevki so lahko izdelani v različnih formatih in so lahko narejeni za tiskane in/ali elektronske medije oz. nove medije.

Rok za prijavo: ponedeljek, 21. marec 2011
Javna razglasitev in podelitev nagrad: četrtek, 21. april 2011, Mednarodna InCo konferenca 2011.

Sestava komisije:
· Nataša Koražija (Finance)
· mag. Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.),
· dr. Marko Milosavljević (Fakulteta za družbene vede),
· Žiga Vavpotič (Zavod YPSILON)
· Marko Hozjan (ŠOU v Ljubljani)

Podrobneje o nagradi, na naslednji povezavi.

Nazaj