Javna razprava o raziskovalnih infrastrukturah v teku

02.03.2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je pripravil predlog Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020.

Priprava predloga Načrta je potekala v transparentnem postopku, v katerega je bila vključena strokovna javnost in bili upoštevani predlogi stroke.

Kronologija: Maja 2009 je MVZT organiziralo javni posvet o pripravi nacionalnih prioritet razvoja raziskovalne infrastrukture, na katerem so raziskovalci in gospodarstveniki že predstavili nekaj pobud in potreb. Nato je MVZT objavil 2 javna poziva. S prvim je najširšo strokovno javnost vabilo, da preko izpolnjenih vprašalnikov ministrstvu posredujejo svoje izraze interesa za vključitev Slovenije v posamezne mednarodne infrastrukturne projekte, z drugim pa da opišejo predloge projektov razvoja velike raziskovalne infrastrukture v Sloveniji. Poseben poziv k sodelovanju je MVZT poslalo tudi več kot 200 registriranim raziskovalnim organizacijam v Sloveniji.

Temeljni namen Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 je postavitev in predstavitev prioritet Republike Slovenije na področju raziskovalne infrastrukture. V vsebinskem smislu torej dopolnjuje Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020 in predstavlja področni izvedbeni dokument.

Osnutek Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 je bil predstavljen in objavljen 31. 1. 2011. Javna razprava o dokumentu poteka do 6. 3. 2011. V tem času vse zainteresirane vabijo, da svoja mnenja in morebitne predloge sprememb dokumenta posredujejo na elektronski naslov hq/nw{uAhpw/tj. Razmišljanja in predlogi bodo objavljeni na spletni strani MVZT in uporabljeni pri pripravi končne verzije dokumenta.

 

Nazaj