Evropski parlament prižgal zeleno luč za patent EU

24.02.2011

Evropski parlament je dal soglasje k uvedbi skupnega patenta EU, ki naj bi nastal v postopku »okrepljenega sodelovanja«.

Temu postopku trenutno nasprotujeta le Italija in Španija, ki pa bosta še vedno lahko pristopili pozneje, če bi to želeli. Po pričakovanjih naj bi Svet ministrov sprejel odločitev o okrepljenem sodelovanju med 9. in 10. marcem, Evropska komisija pa bo nato predložila zakonodajna predloga, in sicer enega za uvedbo enotnega patenta in drugega za formalizacijo dogovorjenega jezikovnega režima.

Države članice EU si že več desetletij prizadevajo doseči soglasje glede enotnega patentnega sistema. Pri tem je imela tudi Slovenija dokaj aktivno vlogo, saj je bila uvedba enotnega patenta med predsedovanjem EU ena njenih prioritet. V tistem času je bil narejen pomemben vsebinski premik glede patenta EU in evropskega patentnega sistema, izoblikovani pa so bili tudi predlogi konkretnih zakonskih aktov, ki naj bi bili izhodišče za dosego političnega soglasja.

Trenutno v Evropski uniji obstajajo nacionalni patenti in evropski patenti. Slednje podeljuje Evropski patentni urad, ki pa ni organ EU. Obstoječi sistem je dokaj zapleten in drag, saj je evropski patent tudi do desetkrat dražji od primerljivega ameriškega.

Evropski parlament je v torek odobril predlog za uporabo okrepljenega sodelovanja pri oblikovanju enotnega patentnega sistema v EU. Decembra lani je zahtevek za začetek postopka vložilo 12 držav članic, potem ko so članice ugotovile, da se o tem vprašanju znotraj Sveta ni mogoče dogovoriti. V nadaljevanju so pripravljenost, da se pridružijo pobudi, izrazile še vse ostale članice, razen Italije in Španije, ki pa lahko kadarkoli vstopita v sistem okrepljenega sodelovanja.

Enoten patentni sistem naj bi raziskovalcem omogočil enostavnejše in cenejše patentiranje izumov, hkrati pa bi bila po vsej Evropi zagotovljena enotna patentna zaščita, s tem pa boljši pogoji za delovanje inovativnih podjetij in njihovo prisotnost na skupnem trgu EU.

 Vir: Urad RS za intelektualno lastnino

Nazaj