Nove subvencije za inovativna podjetja

07.02.2011

JAPTI je že tretjič razpisal razpis za nepovratna sredstva za inovativne projekte, Inovacijski vavčer. V letu 2011 je na voljo 1,5 milijona evrov.

Inovacijski vavčer omogoča sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev oz. svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega ali raziskovalno razvojnega projekta podjetja. Končni rezultat projekta je potrjena vloga za pridobitev pravice industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave za:

 1. patent (max. višina sofinanciranja: 60 %, mejni znesek pomoči: 20.000 €),
 2. model (max. višina sofinanciranja: 50 %, mejni znesek pomoči: 17.000 €),
 3. znamko (max. višina sofinanciranja: 50 %, mejni znesek pomoči: 10.000 €),

Upravičeni stroški morajo nastati v največ 120 dneh od oddaje vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški pri pripravi in izvajanju projekta podjetja za modele in znamke:

 • stroški svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju projekta,
 • stroški svetovalnih storitev znanjih svetovalcev pri pripravi prirocnika za uporabo
  nove ali prenovljene CGP podjetja ali proizvoda/storitve podjetja v tiskani ali
  elektronski obliki, kot dodatnim rezultatom podjetja. Izdelava spletne strani ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški pri pripravi in izvajanju projekta podjetja za patent:

 • stroški svetovanja in drugih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, med katere spadajo po tem javnem razpisu tudi stroški mednarodne poizvedbe in stroški mednarodnega predhodnega preizkusa. Stroški temeljnih raziskav, stroški eksperimentalnega razvoja, režijski stroški (stroški administracije projekta, stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev), stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti niso upravičeni stroški.

 Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški morajo nastati na podlagi poslovnega sodelovanja podjetja z naslednjimi zunanjimi izvajalci oz. svetovalci:

 1. raziskovalna organizacija, ki je vpisana v bazo Sicris,
 2. raziskovalci, ki so uradno vpisani v bazo Sicris,
 3. v primeru patentov tudi:
  a. laboratorij, kontrolni ali certifikacijski organ, ki je uradno akreditiran prek
  Slovenske akreditacije,
  b. Evropski patentni urad,
  c. katerakoli ustanova, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za
  predhodno preizkušanje, ali drugi patentni urad, s katerim je bila sklenjena
  ustrezna pogodba.

Več informacij o razpisu je dosegljivih na naslednji povezavi.

Nove subvencije za inovativna podjetja Nazaj