Slovenija med inovacijskimi sledilci

04.02.2011

Evropska komisija je 1. februarja objavila pregled uspešnosti Unije inovacij za leto 2010- Innovation Union Scoreboard 2010.

Slovenija je skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Malto, Portugalsko in Romunijo se uvršča med države z najvišjimi stopnjami letne rasti inovacijske uspešnosti, ki znatno presegajo 5 %, ter je v svoji skupini skupaj z Estonijo vodilna po rasti. Glede splošne inovacijske uspešnosti pa je Slovenija v svoji skupini pod povprečjem; ugotovljeno je bilo zlasti izrazito zmanjšanje izdatkov za inovacije, ki niso namenjene raziskavam in razvoju.

Ena od glavnih ugotovitev splošnega pregleda uspešnosti je še, da EU v inovativnosti ni uspelo zmanjšati zaostanka za glavnima konkurentoma, ZDA in Japonsko. Čeprav razvoj v večini držav članic kljub gospodarski krizi veliko obeta, napredek ni dovolj hiter. EU sicer še vedno močno vodi pred gospodarstvi v vzponu, kot sta Indija in Rusija, vendar Brazilija nenehno napreduje, svoj zaostanek pa hitro zmanjšuje tudi Kitajska. V EU imajo najboljše rezultate Švedska, Danska, Finska in Nemčija. Sledi jim skupina držav, ki jo sestavljajo Združeno kraljestvo, Belgija, Avstrija, Irska, Luksemburg, Francija, Ciper, Slovenija in Estonija, ki dosegajo inovativnost blizu povprečja EU.

Pregled uspešnosti za leto 2010 temelji na 25 kazalnikih raziskav in inovacij, ki so razdeljeni v tri glavne kategorije:

  1. potencial (temeljni gradniki, ki omogočajo inovacije: človeški viri, financiranje in pomoč ter odprti, kakovostni in atraktivni raziskovalni sistemi),
  2. dejavnosti podjetij (kazalniki inovativnosti evropskih podjetij: naložbe podjetij, povezave in podjetništvo, intelektualni kapital), ter
  3. dosežki (kazalniki, ki kažejo, kakšne so prednosti za gospodarstvo kot celoto: inovatorji in gospodarski učinki).

  Innovation Union Scoreboard 2010 (PDF, 687 kb)

 

Slovenija med inovacijskimi sledilci Nazaj