Najava novih razpisov transnacionalnega sodelovanja

18.02.2011

Z začetkom novega obdobja strukturnih skladov postajajo aktivnosti pobude skupnosti INTERREG del glavnih strukturnih politik Evropske Unije. Vsebinsko področje sodelovanja se je razširilo, transnacionalno sodelovanje na področju prostorskega razvoja pa s tem vstopa v nov širši okvir.

Znani so roki prihodnjih razpisov za sofinanciranje projektov znotraj programov Jugovzhodna Evropa in Območje Alp, to so:

  • 3. razpis programa Jugovzhodna Evropa, ki bo predvidoma odprt marca 2011,
  • 4. razpis programa Jugovzhodna Evropa s predvidenim začetkom v maju 2011,
  • 4. tematsko omejen, razpis programa Območje Alp, se odpre konec leta 2011.

Programi Cilja 3, Evropsko transnacionalno teritorialno sodelovanje, predstavljajo nadaljevanje programov, ki so se v obdobju 2000– 2006 izvajali pod skupnim imenom Interreg IIIb. Slovenija je sodelovala v dveh programih pobude skupnosti Interreg IIIb in sicer v programu CADSES in programu Območje Alp.

Območje programa Jugovzhodna Evropa je v marsičem eno izmed najbolj heterogenih območij sodelovanja v Evropi. Program pokriva območje, ki meri okoli 2,7 milijonov km2, v njem živi okoli 269 milijonov prebivalcev. V program so vključene regije iz kar 17 različnih držav z različnim statusom glede na članstvo v EU, članice EU, države s predpristopnim statusom, potencialne kandidatke in druge sosednje države. Območje je soočeno z izzivi socialne, ekonomske in politične integracije v smeri EU z različnimi poudarki:

  • poglabljanje integracije znotraj EU (27);
  • proces približevanja držav s predpristopnim statusom EU;
  • proces poglabljanja odnosov sosednjih držav z državami EU;
  • proces stabilizacije in poglabljanja medsebojnih odnosov.

Program območje Alp podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, kateri spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Cilj programa je povečanje konkurenčnosti in atraktivnosti območja sodelovanja, ki obsega ožje gorsko območje skupaj s sosednjimi hribovji in nižinami, programsko območje pa vključuje tudi dele obal Sredozemskega morja. Redkeje poseljeno območje Alpskega loka in sosednja gosteje poseljena hribovita, nižinska in obalna območja so medsebojno funkcijsko neločljivo povezana, v neposredni bližini Alp se nahajajo nekatera gospodarsko izredno uspešna metropolitanska območja. Skupaj območje sodelovanja obsega okoli 450.000km2, na njem pa prebiva okoli 70 milijonov ljudi.

Možnosti za sodelovanje in sofinanciranje projektov v omenjenih programih je veliko, tako za podjetja kot tudi druge organizacije.

 

Nazaj