Gospodarnejše izkoriščanje virov v Evropi

11.02.2011

Evropska komisija je v januarju predstavila strateški okvir, ki bo omogočil bolj trajnostno uporabo naravnih virov in prehod na rast v EU, ki bo temeljila na učinkoviti rabi virov in nizkih izpustih ogljikovega dioksida.

Gre za sedmo in hkrati zadnjo od vodilnih pobud v okviru strategije Evropa 2020, usmerjenih v vzpostavitev pametne, trajnostne in vključujoče rasti za Evropo. Učinkovitost virov postavlja za vodilno načelo pri razvoju in izvajanju politik EU na področju energije, prometa, podnebnih sprememb, industrije, blaga, kmetijstva, ribištva, biotske raznovrstnosti in regionalnega razvoja. V strategiji je navedena vrsta konkretnih predlogov in ukrepov za ta področja, ki bodo predstavljeni v letu 2011. Naravni viri, od surovin do hrane, vode, zraka in ekosistemov, so bistveni za delovanje gospodarstva in kakovost življenja. Toda ker se po vsem svetu stopnjujejo pritiski nanje, je za gospodarsko in ekološko varnost EU ključno, da začne Evropa učinkoviteje uporabljati naravne vire.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

 

 

Gospodarnejše izkoriščanje virov v Evropi Nazaj